Ufabet บาคาร่า สล็อต สล็อต

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   
Username :
Password :
 
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
โดย นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล เข้าชม 878 ครั้ง เผยแพร่ 28  ธันวาคม  2565
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
โดย นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล เข้าชม 1213 ครั้ง เผยแพร่ 17  ธันวาคม  2565
รายชื่อผู้มีสิทธิที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
โดย นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล เข้าชม 616 ครั้ง เผยแพร่ 30  พฤศจิกายน  2565
เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ไปรายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบที่ 8 โดยกำหนดให้ไปรายงานตัวในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
โดย นางภัทรมน พันธุ์พฤกษ์ เข้าชม 2569 ครั้ง เผยแพร่ 26  พฤศจิกายน  2565
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
โดย นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล เข้าชม 942 ครั้ง เผยแพร่ 2  พฤศจิกายน  2565
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๒
โดย นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล เข้าชม 1010 ครั้ง เผยแพร่ 26  ตุลาคม  2565
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
โดย นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล เข้าชม 897 ครั้ง เผยแพร่ 26  ตุลาคม  2565
ผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
โดย นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล เข้าชม 638 ครั้ง เผยแพร่ 26  ตุลาคม  2565
เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ไปรายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบที่ 7 จำนวน 80 อัตรา
โดย นางภัทรมน พันธุ์พฤกษ์ เข้าชม 1985 ครั้ง เผยแพร่ 25  ตุลาคม  2565
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565
โดย นางภัทรมน พันธุ์พฤกษ์ เข้าชม 712 ครั้ง เผยแพร่ 25  ตุลาคม  2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕65 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักง
โดย นางภัทรมน พันธุ์พฤกษ์ เข้าชม 493 ครั้ง เผยแพร่ 21  ตุลาคม  2565
สรุปผลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบที่ 2
โดย นายกสิกรณ์ แก้วมี เข้าชม 5951 ครั้ง เผยแพร่ 17  ตุลาคม  2565
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
โดย นางภัทรมน พันธุ์พฤกษ์ เข้าชม 1105 ครั้ง เผยแพร่ 13  ตุลาคม  2565
รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565
โดย นางภัทรมน พันธุ์พฤกษ์ เข้าชม 643 ครั้ง เผยแพร่ 13  ตุลาคม  2565
รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ระดับชำนาญการ
โดย นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล เข้าชม 602 ครั้ง เผยแพร่ 12  ตุลาคม  2565
คำสั่งย้ายแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวนการสถานศึกษา
โดย นายกสิกรณ์ แก้วมี เข้าชม 853 ครั้ง เผยแพร่ 5  ตุลาคม  2565
เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ไปรายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบที่ 6 โดยกำหนดให้ไปรายงานตัวในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
โดย นางภัทรมน พันธุ์พฤกษ์ เข้าชม 1663 ครั้ง เผยแพร่ 28  กันยายน  2565
รายชื่อผู้มีสิทธิที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
โดย นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล เข้าชม 628 ครั้ง เผยแพร่ 21  กันยายน  2565
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
โดย นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล เข้าชม 820 ครั้ง เผยแพร่ 9  กันยายน  2565
รายชื่อผู้มีสิทธิที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
โดย นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล เข้าชม 514 ครั้ง เผยแพร่ 5  กันยายน  2565
รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
โดย นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล เข้าชม 421 ครั้ง เผยแพร่ 5  กันยายน  2565
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
โดย นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล เข้าชม 782 ครั้ง เผยแพร่ 23  สิงหาคม  2565
เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ไปรายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย รอบ 5 (22 สิงหาคม 2565)
โดย นางภัทรมน พันธุ์พฤกษ์ เข้าชม 1579 ครั้ง เผยแพร่ 11  สิงหาคม  2565
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ฯ
โดย นางภัทรมน พันธุ์พฤกษ์ เข้าชม 725 ครั้ง เผยแพร่ 11  สิงหาคม  2565
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565
โดย นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล เข้าชม 632 ครั้ง เผยแพร่ 3  สิงหาคม  2565
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
โดย นางภัทรมน พันธุ์พฤกษ์ เข้าชม 417 ครั้ง เผยแพร่ 23  กรกฎาคม  2565
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565
โดย นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล เข้าชม 474 ครั้ง เผยแพร่ 19  กรกฎาคม  2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น (ศน.) เพิ่มเติม
โดย นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล เข้าชม 430 ครั้ง เผยแพร่ 6  กรกฎาคม  2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ
โดย นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล เข้าชม 592 ครั้ง เผยแพร่ 4  กรกฎาคม  2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565
โดย นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล เข้าชม 426 ครั้ง เผยแพร่ 4  กรกฎาคม  2565
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) (ว 29)
โดย นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล เข้าชม 995 ครั้ง เผยแพร่ 24  มิถุนายน  2565
รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ระดับชำนาญการพิเศษ
โดย นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล เข้าชม 487 ครั้ง เผยแพร่ 24  มิถุนายน  2565
แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๑) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
โดย นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล เข้าชม 977 ครั้ง เผยแพร่ 15  มิถุนายน  2565
ผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) (ว ๒๙)
โดย นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล เข้าชม 600 ครั้ง เผยแพร่ 9  มิถุนายน  2565
ผลการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) (ว ๓๐)
โดย นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล เข้าชม 498 ครั้ง เผยแพร่ 9  มิถุนายน  2565
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๑) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
โดย นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล เข้าชม 1688 ครั้ง เผยแพร่ 8  มิถุนายน  2565
เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. รอบที่ 3 ไปรายงานตัวในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565
โดย นางภัทรมน พันธุ์พฤกษ์ เข้าชม 6299 ครั้ง เผยแพร่ 11  พฤษภาคม  2565
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ
โดย นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล เข้าชม 555 ครั้ง เผยแพร่ 28  เมษายน  2565
เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ไปรายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย รอบ 2 (29 เมษายน 2565)
โดย นางภัทรมน พันธุ์พฤกษ์ เข้าชม 2050 ครั้ง เผยแพร่ 26  เมษายน  2565
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2)
โดย นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล เข้าชม 827 ครั้ง เผยแพร่ 13  เมษายน  2565
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
โดย นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล เข้าชม 653 ครั้ง เผยแพร่ 13  เมษายน  2565
รับสมัครเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
โดย นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล เข้าชม 745 ครั้ง เผยแพร่ 7  เมษายน  2565
ประกาศผลการสอบและการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ รายงานตัวออนไลน์ กรณีติดเชื้อโควิด 19
โดย นางภัทรมน พันธุ์พฤกษ์ เข้าชม 1961 ครั้ง เผยแพร่ 30  มีนาคม  2565
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา 38 ค.(2) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพิ่มเติม
โดย นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล เข้าชม 1721 ครั้ง เผยแพร่ 28  กุมภาพันธ์  2565
การรับโอน-ให้โอนข้าราชการประเภทบริหาร ระดับต้น
โดย นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล เข้าชม 676 ครั้ง เผยแพร่ 23  กุมภาพันธ์  2565
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 รอบที่ 2 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.
โดย นางภัทรมน พันธุ์พฤกษ์ เข้าชม 1126 ครั้ง เผยแพร่ 23  กุมภาพันธ์  2565
ยกเลิกและแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค และปฏิบัติหน้าที่ศึกษษธิการภาค
โดย นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล เข้าชม 523 ครั้ง เผยแพร่ 23  กุมภาพันธ์  2565
การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
โดย นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล เข้าชม 521 ครั้ง เผยแพร่ 23  กุมภาพันธ์  2565
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เขต1-3 (ว29)
โดย นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล เข้าชม 1065 ครั้ง เผยแพร่ 23  กุมภาพันธ์  2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. ปี 2564
โดย นางภัทรมน พันธุ์พฤกษ์ เข้าชม 15485 ครั้ง เผยแพร่ 19  กุมภาพันธ์  2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2564 รอบที่ 2
โดย นางภัทรมน พันธุ์พฤกษ์ เข้าชม 804 ครั้ง เผยแพร่ 18  กุมภาพันธ์  2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สัง
โดย นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล เข้าชม 872 ครั้ง เผยแพร่ 14  กุมภาพันธ์  2565
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกาา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (เพิ่มเติม)
โดย นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล เข้าชม 536 ครั้ง เผยแพร่ 11  กุมภาพันธ์  2565
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักง
โดย นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล เข้าชม 742 ครั้ง เผยแพร่ 10  กุมภาพันธ์  2565
รับสมัคเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต2
โดย นายกสิกรณ์ แก้วมี เข้าชม 450 ครั้ง เผยแพร่ 8  กุมภาพันธ์  2565
การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
โดย นายกสิกรณ์ แก้วมี เข้าชม 400 ครั้ง เผยแพร่ 8  กุมภาพันธ์  2565
คัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญและโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราขการอื่นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
โดย นายกสิกรณ์ แก้วมี เข้าชม 414 ครั้ง เผยแพร่ 7  กุมภาพันธ์  2565
รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
โดย นายกสิกรณ์ แก้วมี เข้าชม 344 ครั้ง เผยแพร่ 2  กุมภาพันธ์  2565
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โดย นายกสิกรณ์ แก้วมี เข้าชม 530 ครั้ง เผยแพร่ 24  มกราคม  2565
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดย นางสาวสนธิยา ไชยชำนิ เข้าชม 1613 ครั้ง เผยแพร่ 21  มกราคม  2565
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
โดย นายกสิกรณ์ แก้วมี เข้าชม 550 ครั้ง เผยแพร่ 30  ธันวาคม  2564
แจ้งรายละเอียดวันรายงานตัว การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564
โดย นายกสิกรณ์ แก้วมี เข้าชม 732 ครั้ง เผยแพร่ 22  ธันวาคม  2564
การเข้าดูผลคะแนนสอบ ของผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ
โดย นายกสิกรณ์ แก้วมี เข้าชม 735 ครั้ง เผยแพร่ 16  ธันวาคม  2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564
โดย นายกสิกรณ์ แก้วมี เข้าชม 5001 ครั้ง เผยแพร่ 15  ธันวาคม  2564
ประกาศ เรื่อง การยื่นความประสงค์จังหวัดที่จะเข้าสอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ. 2564
โดย นางสาวสนธิยา ไชยชำนิ เข้าชม 1240 ครั้ง เผยแพร่ 9  ธันวาคม  2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โดย นางสาวสนธิยา ไชยชำนิ เข้าชม 557 ครั้ง เผยแพร่ 26  พฤศจิกายน  2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัด สพฐ.ปี2564
โดย นางสาวสนธิยา ไชยชำนิ เข้าชม 680 ครั้ง เผยแพร่ 17  พฤศจิกายน  2564
ประกาศกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564
โดย นายกสิกรณ์ แก้วมี เข้าชม 3867 ครั้ง เผยแพร่ 13  พฤศจิกายน  2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาค ก และภาค ข เพื่อเข้ารับการประเมิน ภาค ค ในการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2)
โดย นางสาวสนธิยา ไชยชำนิ เข้าชม 744 ครั้ง เผยแพร่ 9  พฤศจิกายน  2564
ประกาศแก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
โดย นางสาวสนธิยา ไชยชำนิ เข้าชม 641 ครั้ง เผยแพร่ 2  พฤศจิกายน  2564
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 รอบที่ 1
โดย นายกสิกรณ์ แก้วมี เข้าชม 681 ครั้ง เผยแพร่ 28  ตุลาคม  2564
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูฯตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ
โดย นางสาวสนธิยา ไชยชำนิ เข้าชม 860 ครั้ง เผยแพร่ 26  ตุลาคม  2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 1
โดย นายกสิกรณ์ แก้วมี เข้าชม 877 ครั้ง เผยแพร่ 20  ตุลาคม  2564
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 1
โดย นายกสิกรณ์ แก้วมี เข้าชม 811 ครั้ง เผยแพร่ 15  ตุลาคม  2564
ประกาศรายชื่อผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนระดับของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2)
โดย นางสาวสนธิยา ไชยชำนิ เข้าชม 720 ครั้ง เผยแพร่ 4  ตุลาคม  2564
ประกาศกศจ.สุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่สิทธิเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 - เขต 3 และสพม.สุราษฎร์ธานี ชุม
โดย นางปาริชาติ รัตนรักษ์ เข้าชม 1259 ครั้ง เผยแพร่ 30  สิงหาคม  2564
ประกาศกศจ.สุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด สพท.
โดย นางปาริชาติ รัตนรักษ์ เข้าชม 1092 ครั้ง เผยแพร่ 30  สิงหาคม  2564
ประกาศ ศธจ.สุราษฎร์ธานี เรื่องรายชื่อผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนระดับของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค.(2)
โดย นางสาวสนธิยา ไชยชำนิ เข้าชม 836 ครั้ง เผยแพร่ 21  กรกฎาคม  2564
ประกาศ กศจ. สุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
โดย นางปาริชาติ รัตนรักษ์ เข้าชม 1022 ครั้ง เผยแพร่ 7  กรกฎาคม  2564
ประกาศกศจ.สุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
โดย นางปาริชาติ รัตนรักษ์ เข้าชม 1304 ครั้ง เผยแพร่ 7  กรกฎาคม  2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบภาค ก และ ภาค ข การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2564
โดย นางสาวสนธิยา ไชยชำนิ เข้าชม 4613 ครั้ง เผยแพร่ 28  มิถุนายน  2564
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โดย นางปาริชาติ รัตนรักษ์ เข้าชม 845 ครั้ง เผยแพร่ 9  มิถุนายน  2564
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น
โดย นางปาริชาติ รัตนรักษ์ เข้าชม 701 ครั้ง เผยแพร่ 9  มิถุนายน  2564
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี 2564
โดย นางสาวสนธิยา ไชยชำนิ เข้าชม 6399 ครั้ง เผยแพร่ 28  พฤษภาคม  2564
เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ไปรายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
โดย นางสาวสนธิยา ไชยชำนิ เข้าชม 1445 ครั้ง เผยแพร่ 7  พฤษภาคม  2564
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ชะลอการสรรหาบุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
โดย นางปาริชาติ รัตนรักษ์ เข้าชม 714 ครั้ง เผยแพร่ 21  เมษายน  2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2564 กศจ.สุราษฎร์ธานี
โดย นางปาริชาติ รัตนรักษ์ เข้าชม 1810 ครั้ง เผยแพร่ 9  เมษายน  2564
ประกาศ กศจ.สุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2564
โดย นางสาวสนธิยา ไชยชำนิ เข้าชม 1321 ครั้ง เผยแพร่ 24  มีนาคม  2564
เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ไปรายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
โดย นางสาวสนธิยา ไชยชำนิ เข้าชม 1216 ครั้ง เผยแพร่ 22  มีนาคม  2564
แก้ไขรายละเอียดตำแหน่ง แนบท้ายประกาศกศจ.สุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 16 มีค.2564
โดย นางปาริชาติ รัตนรักษ์ เข้าชม 1314 ครั้ง เผยแพร่ 18  มีนาคม  2564
เอกสารประกอบการ รับสมัครครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ว 16/2564 ไฟล์เวิร์ด
โดย นางปาริชาติ รัตนรักษ์ เข้าชม 2107 ครั้ง เผยแพร่ 17  มีนาคม  2564
ประกาศผลการพิจารณาย้ายผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี 2563 กรณีปกติ
โดย นางปาริชาติ รัตนรักษ์ เข้าชม 885 ครั้ง เผยแพร่ 17  มีนาคม  2564
ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครู สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564 รอบที่ 1 กศจ.สุราษฎร์ธานี
โดย นางสาวสนธิยา ไชยชำนิ เข้าชม 2517 ครั้ง เผยแพร่ 17  มีนาคม  2564
ประกาศกศจ.สุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564
โดย นางปาริชาติ รัตนรักษ์ เข้าชม 3025 ครั้ง เผยแพร่ 16  มีนาคม  2564
ประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ
โดย นางปาริชาติ รัตนรักษ์ เข้าชม 1540 ครั้ง เผยแพร่ 11  มีนาคม  2564
ประกาศ กศจ.สุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
โดย  เข้าชม 1928 ครั้ง เผยแพร่ 23  ธันวาคม  2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และภาค ข และมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ค(2)
โดย  เข้าชม 1334 ครั้ง เผยแพร่ 16  ธันวาคม  2563
ประกาศเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
โดย  เข้าชม 1216 ครั้ง เผยแพร่ 4  ธันวาคม  2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา39ค.(2)ตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
โดย  เข้าชม 1315 ครั้ง เผยแพร่ 2  ธันวาคม  2563
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๓ รอบที่ ๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพฐ.
โดย  เข้าชม 812 ครั้ง เผยแพร่ 30  พฤศจิกายน  2563
สถิติการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นขรก.ฯตำแหน่งบุคลากรอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฎิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.
โดย  เข้าชม 1391 ครั้ง เผยแพร่ 25  พฤศจิกายน  2563
ประกาศ กศจ.สุราษฎร์ธานี เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
โดย  เข้าชม 1095 ครั้ง เผยแพร่ 24  พฤศจิกายน  2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 รอบที่ 2
โดย  เข้าชม 972 ครั้ง เผยแพร่ 24  พฤศจิกายน  2563
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นขรก.ฯตำแหน่งบุคลากรอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฎิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.
โดย  เข้าชม 1504 ครั้ง เผยแพร่ 16  พฤศจิกายน  2563
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 (รอบที่ 2)
โดย  เข้าชม 907 ครั้ง เผยแพร่ 13  พฤศจิกายน  2563
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 (รอบที่ 2)
โดย  เข้าชม 644 ครั้ง เผยแพร่ 13  พฤศจิกายน  2563
ประกาศเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
โดย  เข้าชม 1625 ครั้ง เผยแพร่ 26  ตุลาคม  2563
ประกาศ กศจ.สุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563
โดย  เข้าชม 1520 ครั้ง เผยแพร่ 29  กันยายน  2563
ประกาศผลกาสอบและการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผุ้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี 2563
โดย  เข้าชม 2983 ครั้ง เผยแพร่ 24  กันยายน  2563
ประกาศกศจ.สุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ.
โดย  เข้าชม 1144 ครั้ง เผยแพร่ 23  กันยายน  2563
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจัหงวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอืนตามมาตรา 38ค.(2) สำหรับตำแหน่ง ระดับ ชำนาญการพิเศษ(ผอ.กลุ่ม
โดย  เข้าชม 1058 ครั้ง เผยแพร่ 10  กันยายน  2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และภาค ข และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563
โดย  เข้าชม 2485 ครั้ง เผยแพร่ 7  กันยายน  2563
ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชกาาครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์
โดย  เข้าชม 1101 ครั้ง เผยแพร่ 31  สิงหาคม  2563
ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ จากบัญชี กศจ.กทม.
โดย  เข้าชม 1078 ครั้ง เผยแพร่ 28  สิงหาคม  2563
ประกาศแก้ไขห้องสอบ สนามสอบโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
โดย  เข้าชม 750 ครั้ง เผยแพร่ 27  สิงหาคม  2563
ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ จากบัญชี กศจ.กทม.
โดย  เข้าชม 873 ครั้ง เผยแพร่ 26  สิงหาคม  2563
ทดสอบ
โดย  เข้าชม 695 ครั้ง เผยแพร่ 20  สิงหาคม  2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563
โดย  เข้าชม 2501 ครั้ง เผยแพร่ 19  สิงหาคม  2563
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกขรก.ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2)เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
โดย  เข้าชม 680 ครั้ง เผยแพร่ 18  สิงหาคม  2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563
โดย  เข้าชม 5161 ครั้ง เผยแพร่ 6  สิงหาคม  2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563
โดย  เข้าชม 997 ครั้ง เผยแพร่ 6  สิงหาคม  2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563
โดย  เข้าชม 1080 ครั้ง เผยแพร่ 6  สิงหาคม  2563
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ปีพ.ศ.2563
โดย  เข้าชม 4153 ครั้ง เผยแพร่ 5  สิงหาคม  2563
ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์
โดย  เข้าชม 984 ครั้ง เผยแพร่ 5  สิงหาคม  2563
ประกาศ กศจ.สุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่ม)
โดย  เข้าชม 873 ครั้ง เผยแพร่ 30  กรกฎาคม  2563
ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชกาาครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย และกลุ่มวิชาเอกดนตรีสากล อุตสาหกรรมศิลป์
โดย  เข้าชม 941 ครั้ง เผยแพร่ 27  กรกฎาคม  2563
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ก
โดย  เข้าชม 818 ครั้ง เผยแพร่ 22  กรกฎาคม  2563
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ก
โดย  เข้าชม 771 ครั้ง เผยแพร่ 22  กรกฎาคม  2563
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563
โดย  เข้าชม 3708 ครั้ง เผยแพร่ 16  กรกฎาคม  2563
แบบตรวจเอกสาร สำหรับผู้มาสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563 กศจ.สุราษฎร์ธานี
โดย  เข้าชม 1635 ครั้ง เผยแพร่ 14  กรกฎาคม  2563
ประกาศสถานที่เข้าสอบสัมภาษณ์
โดย  เข้าชม 1190 ครั้ง เผยแพร่ 11  กรกฎาคม  2563
ประกาศ กศจ.สุราษฎร์ธานี เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.๒๕๖๓
โดย  เข้าชม 12104 ครั้ง เผยแพร่ 9  กรกฎาคม  2563
ประกาศ แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563
โดย  เข้าชม 1382 ครั้ง เผยแพร่ 9  กรกฎาคม  2563
ประกาศ กศจ.สุราษฎร์ธานี เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.๒๕๖๓
โดย  เข้าชม 1725 ครั้ง เผยแพร่ 9  กรกฎาคม  2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาค ก ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ข และภาค ค ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย  เข้าชม 6260 ครั้ง เผยแพร่ 9  กรกฎาคม  2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563
โดย  เข้าชม 2064 ครั้ง เผยแพร่ 26  มิถุนายน  2563
ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย จาก กศจ.บุรีรัมย์
โดย  เข้าชม 760 ครั้ง เผยแพร่ 19  มิถุนายน  2563
สถิติรับสมัครครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2563 กศจ.สุราษฎร์ธานี ณ วันที่ 22 มิ.ย.63
โดย  เข้าชม 1176 ครั้ง เผยแพร่ 19  มิถุนายน  2563
สถิติรับสมัครครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2563 กศจ.สุราษฎร์ธานี
โดย  เข้าชม 1008 ครั้ง เผยแพร่ 16  มิถุนายน  2563
ประกาศ กศจ.สุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2563
โดย  เข้าชม 13799 ครั้ง เผยแพร่ 8  มิถุนายน  2563
ประกาศเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
โดย  เข้าชม 2238 ครั้ง เผยแพร่ 18  พฤษภาคม  2563
ประ กศจ.สุราษฎร์ธานี เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
โดย  เข้าชม 1239 ครั้ง เผยแพร่ 18  พฤษภาคม  2563
ประกาศ กศจ.สุราษฎร์ธานี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. วิชาเอกปฐมวัย
โดย  เข้าชม 1019 ครั้ง เผยแพร่ 12  พฤษภาคม  2563
ประกาศเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
โดย  เข้าชม 3529 ครั้ง เผยแพร่ 15  เมษายน  2563
ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชกาาครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. กลุ่มวิชาเอกฟิสิกส์
โดย  เข้าชม 804 ครั้ง เผยแพร่ 15  เมษายน  2563
ประกาศ กศจ.สุราษฎร์ธานี เรื่องเลื่อนการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.๒๕๖๓
โดย  เข้าชม 1225 ครั้ง เผยแพร่ 24  มีนาคม  2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563
โดย  เข้าชม 5139 ครั้ง เผยแพร่ 20  มีนาคม  2563
ประกาศรับสมัครรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม)
โดย  เข้าชม 1279 ครั้ง เผยแพร่ 15  มีนาคม  2563
ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. จากบัญชี กศจ.นครศรีธรรมราช
โดย  เข้าชม 1436 ครั้ง เผยแพร่ 13  มีนาคม  2563
ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. จากบัญชี กศจ.กทม.
โดย  เข้าชม 1079 ครั้ง เผยแพร่ 13  มีนาคม  2563
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย  เข้าชม 2931 ครั้ง เผยแพร่ 10  มีนาคม  2563
ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. กลุ่มวิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว
โดย  เข้าชม 973 ครั้ง เผยแพร่ 3  มีนาคม  2563
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
ขณะนี้ 3 คน สถิติวันนี้ 76 คน สถิติเดือนนี้ 76 คน สถิติปีนี้ 78135 คน สถิติทั้งหมด 78135 คน

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort