Ufabet บาคาร่า สล็อต สล็อต

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ  


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก จัดส่งผลงานขอรับการประเมินเพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ ภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อ และหากไม่จัดส่งผลงานภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าไม่ประสงค์ขอประเมินผลงานเพื่อเพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามที่ได้รับคัดเลือก อนึ่ง หากผู้ใดเห็นว่าข้าราชการรายดังกล่าว ได้นำชื่อผลงานทางวิชาการที่เกิดจากการปฏิบัติงานของตนมาแอบอ้างหรือคัดลอก ให้ทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศ

 
    ประกาศรายชื่อ.pdf
 
โดย นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล  กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าชม 592 ครั้ง เผยแพร่ 4  กรกฎาคม  2565
 
 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
ขณะนี้ 0 คน สถิติวันนี้ 81 คน สถิติเดือนนี้ 81 คน สถิติปีนี้ 78140 คน สถิติทั้งหมด 78140 คน

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort