สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565  


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565 และหากผู้สมัครรายใดประสงค์จะทักท้วงประกาศนี้ ให้ทักท้วงต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยตนเอง โดยทำเป็นหนังสือพร้อมแนบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการทักท้วงภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันประกาศ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันและเวลาราชการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการประเมินด้านผลงานตามองค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัดที่กำหนด ระหว่างวันศุกร์ที่ 8 - วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565

 
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ประกาศ ณ.pdf
 
โดย นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล  กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าชม 177 ครั้ง เผยแพร่ 4  กรกฎาคม  2565
 
 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort