สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
        กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
นางกฤษณา ธนอารักษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
คู่มือประชาชน
ข้อมูลสารสนเทศ
ขอเรียนต่อ กศน
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
งานหลักฐานทางการศึกษา
ขอเปิดสถานศึกษาวิชาทหาร
ติดต่อกลุ่ม
งานเปลี่ยนแปลงรายการในตราสาร
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
กลุ่มงานลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มคุรุสภาจังหวัด
   
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
  ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียนเอกชนในกำกับของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

โรงเรียนเอกชนในระบบ
  1. รายชื่อโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญ และประเภทนานาชาติ (ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2566)
  2. รายชื่อโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญ / ที่ตั้ง / ระดับชั้นที่เปิดสอน / ผู้รับใบอนุญาต
  3. รายชื่อโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทนานาชาติ / ที่ตั้ง / ระดับชั้นที่เปิดสอน / หลักสูตรที่เปิดสอน / การเปิดภาคเรียน / ผู้รับใบอนุญาต
  4. จำนวนนักเรียนในโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญ ปีการศึกษา 2566
  5. จำนวนนักเรียนในโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทนานาชาติ ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนเอกชนนอกระบบ
  1. รายชื่อโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ที่ตั้ง / ผู้รับใบอนุญาต
  2. รายชื่อโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทที่เปิดสอน หลักสูตรที่เปิดสอน
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
ขณะนี้ 2 คน สถิติวันนี้ 410 คน สถิติเดือนนี้ 4138 คน สถิติปีนี้ 101267 คน สถิติทั้งหมด 241590 คน

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort