สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   
Username :
Password :
 
 
ภาพกิจกรรม  
นายโชคดี ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบนางสาวพรรณา พรหมวิเชียร รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมรายการ ?แหลงข่าวชาวใต้? ใน ประเด็น กิจกรรมวันครูภูมิภาค ครั้งที่ 68
โดย นายธีรสุต หิรัญกานต์กิจ เข้าชม 619 ครั้ง เผยแพร่ 18  มกราคม  2567
เปิดงาน เปิดโลกวิชาการ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ปีการศึกษา 2566
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 480 ครั้ง เผยแพร่ 28  พฤศจิกายน  2566
พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 575 ครั้ง เผยแพร่ 27  พฤศจิกายน  2566
พิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 546 ครั้ง เผยแพร่ 27  พฤศจิกายน  2566
พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลชมเชย
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 467 ครั้ง เผยแพร่ 23  พฤศจิกายน  2566
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะอาชีพนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 1/2567
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 545 ครั้ง เผยแพร่ 23  พฤศจิกายน  2566
ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
โดย  เข้าชม 533 ครั้ง เผยแพร่ 23  พฤศจิกายน  2566
พิธีเปิดงานมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 465 ครั้ง เผยแพร่ 22  พฤศจิกายน  2566
ประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 444 ครั้ง เผยแพร่ 10  พฤศจิกายน  2566
กิจกรรมรณรงค์ kick - off การฉีดวัคซีน HPV Save Our School Children by 1 Million HPV Vaccines
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 189 ครั้ง เผยแพร่ 9  พฤศจิกายน  2566
ประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 136 ครั้ง เผยแพร่ 9  พฤศจิกายน  2566
ประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 137 ครั้ง เผยแพร่ 9  พฤศจิกายน  2566
ประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2566
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 147 ครั้ง เผยแพร่ 7  พฤศจิกายน  2566
ต้อนรับและมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับรองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีคนใหม่
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 148 ครั้ง เผยแพร่ 7  พฤศจิกายน  2566
พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาต้นแบบการเรียนรู้ และเสริมทักษะด้านอีสปอร์ต (E-Sport Next-Gen)
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 154 ครั้ง เผยแพร่ 7  พฤศจิกายน  2566
ประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กศจ.) ครั้งที่ 9/66
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 166 ครั้ง เผยแพร่ 7  พฤศจิกายน  2566
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ ตามโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 185 ครั้ง เผยแพร่ 1  พฤศจิกายน  2566
พิธีมอบหนังสือนิทานชาดกให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 180 ครั้ง เผยแพร่ 31  ตุลาคม  2566
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 172 ครั้ง เผยแพร่ 27  ตุลาคม  2566
สวดมนต์ถวายแด่ร.10 สมเด็จพระพันปีหลวง พระราชินีและพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ เข้าชม 223 ครั้ง เผยแพร่ 27  ตุลาคม  2566
พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จหลักสูตร ผมชาย โรงเรียนสอนตัดผมและเสริมสวยโฟร์แฮร์ดีไซน์
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 159 ครั้ง เผยแพร่ 26  ตุลาคม  2566
งานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 คัดเลือกภาค 4 เมืองร้อยเกาะเกมส์
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 147 ครั้ง เผยแพร่ 26  ตุลาคม  2566
ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 10/2566
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 181 ครั้ง เผยแพร่ 24  ตุลาคม  2566
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 176 ครั้ง เผยแพร่ 24  ตุลาคม  2566
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 162 ครั้ง เผยแพร่ 24  ตุลาคม  2566
มอบเงินสมทบทุนในการจ้างครูผู้สอน โรงเรียนวัดพ่วง
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 168 ครั้ง เผยแพร่ 24  ตุลาคม  2566
พิธีอัญเชิญหิรัญบัฏและเครื่องประกอบสมณศักดิ์ พระพรหมวชิรเมธาจารย์ เจ้าคณะภาค 16
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 152 ครั้ง เผยแพร่ 19  ตุลาคม  2566
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดสมหวัง และจิตอาสาบริการประชาชน
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 145 ครั้ง เผยแพร่ 19  ตุลาคม  2566
ลงพื้นที่ตรวจสถานที่ก่อสร้างโครงการจัดตั้งโรงเรียนนานชาติ บาลานซ์ สุราษฎร์ธานี
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 220 ครั้ง เผยแพร่ 19  ตุลาคม  2566
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 183 ครั้ง เผยแพร่ 16  ตุลาคม  2566
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศตามโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ปี 2565
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 211 ครั้ง เผยแพร่ 12  ตุลาคม  2566
พิธีเปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C)
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 198 ครั้ง เผยแพร่ 12  ตุลาคม  2566
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ?วันนวมินทรมหาราช?
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 238 ครั้ง เผยแพร่ 6  ตุลาคม  2566
ร่วมแสดงความยินดีผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 202 ครั้ง เผยแพร่ 6  ตุลาคม  2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน และจัดทำหลักสูตรการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 219 ครั้ง เผยแพร่ 5  ตุลาคม  2566
เปิดงานโครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการสื่อสารของครูภาษาอังกฤษโรงเรียนเอกชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 202 ครั้ง เผยแพร่ 2  ตุลาคม  2566
งานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี พ.ศ.2566
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 227 ครั้ง เผยแพร่ 2  ตุลาคม  2566
การประชุมโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ จากนโยบายสู่การปฏิบัติ กองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 222 ครั้ง เผยแพร่ 2  ตุลาคม  2566
ต้อนรับ ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่วันที่ 2
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 193 ครั้ง เผยแพร่ 28  กันยายน  2566
ต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 218 ครั้ง เผยแพร่ 28  กันยายน  2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแนวทางการบูรณาการการพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด ตามแผนการศึกษาแห่งชาติและกฎหมายการศึกษาชาติ
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 212 ครั้ง เผยแพร่ 28  กันยายน  2566
การประชุมเชิงปฏิบัติการ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 236 ครั้ง เผยแพร่ 28  กันยายน  2566
งานแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดินของอำเภอไชยา ประจำปี 2566
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 219 ครั้ง เผยแพร่ 28  กันยายน  2566
การประชุม ?คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี? (กศจ.) ครั้งที่ 8/66
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 224 ครั้ง เผยแพร่ 28  กันยายน  2566
พิธีเปิดโครงการเด็กและเยาวชนเมืองคนดีเทิดไท้องค์ราชัน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 243 ครั้ง เผยแพร่ 28  กันยายน  2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 185 ครั้ง เผยแพร่ 28  กันยายน  2566
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาดาวรุ่งชิงแชมป์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 201 ครั้ง เผยแพร่ 18  กันยายน  2566
พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 248 ครั้ง เผยแพร่ 18  กันยายน  2566
พิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจำปี 2566
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 255 ครั้ง เผยแพร่ 18  กันยายน  2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนขบวนการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQM) ครั้งที่ 2
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 228 ครั้ง เผยแพร่ 18  กันยายน  2566
ดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 276 ครั้ง เผยแพร่ 18  กันยายน  2566
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 237 ครั้ง เผยแพร่ 15  กันยายน  2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานโยบายและทีมขับเคลื่อนการป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจร ในกลุ่มเด็กและเยาวชน
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 192 ครั้ง เผยแพร่ 15  กันยายน  2566
งานมหกรรมศีลธรรมเยาวชน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 217 ครั้ง เผยแพร่ 15  กันยายน  2566
ต้อนรับพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 197 ครั้ง เผยแพร่ 15  กันยายน  2566
พิธีเปิดป้ายสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สกร.)
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 210 ครั้ง เผยแพร่ 12  กันยายน  2566
ประชุมคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566 ด้านที่ 2 ด้านการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 205 ครั้ง เผยแพร่ 11  กันยายน  2566
การจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนเอกชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 224 ครั้ง เผยแพร่ 11  กันยายน  2566
กิจกรรมงานรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 224 ครั้ง เผยแพร่ 11  กันยายน  2566
การประชุมสามัญและสมัชชาเด็ก เยาวชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2566
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 218 ครั้ง เผยแพร่ 8  กันยายน  2566
การประชุมขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 226 ครั้ง เผยแพร่ 8  กันยายน  2566
กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก (World Suicide Prevention Day)
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 224 ครั้ง เผยแพร่ 7  กันยายน  2566
งาน "มหกรรมรวมพล สมาชิก TO BE NUMBER ONE
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 203 ครั้ง เผยแพร่ 7  กันยายน  2566
การประชุมกิจกรรมยกระดับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 219 ครั้ง เผยแพร่ 6  กันยายน  2566
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1 /2566
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 192 ครั้ง เผยแพร่ 6  กันยายน  2566
การเสวนา การบูรณาการองค์กรเครือข่ายในการดำเนินการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 210 ครั้ง เผยแพร่ 5  กันยายน  2566
ร่วมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ?นำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนปฏิบัติการด้านการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ พ.ศ.2564 ? 2570 และโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ประจำปีงบประมาณ
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 227 ครั้ง เผยแพร่ 5  กันยายน  2566
ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและส่งเสริมการบริหารงานบุคคล พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2566
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 247 ครั้ง เผยแพร่ 28  สิงหาคม  2566
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 229 ครั้ง เผยแพร่ 28  สิงหาคม  2566
คณะกรรมการประเมินปรับปรุงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้นเป็นอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 228 ครั้ง เผยแพร่ 28  สิงหาคม  2566
งาน กิจกรรมพัฒนาเด็กที่อยู่ในวัยเรียนตามโครงการอาสาสมัครกระทรวง
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 242 ครั้ง เผยแพร่ 25  สิงหาคม  2566
งาน Symposium เปิดโลกอาชีพตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อพัฒนารูปแบบและหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 265 ครั้ง เผยแพร่ 25  สิงหาคม  2566
การประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กศจ.) ครั้งที่ 7/66
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 264 ครั้ง เผยแพร่ 24  สิงหาคม  2566
พิธีเปิดงานนิทรรศการผลงานนักเรียน จากการเข้าร่วมศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 18
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 276 ครั้ง เผยแพร่ 24  สิงหาคม  2566
การตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โดย นางสาวศิริมา นุ้ยไม เข้าชม 325 ครั้ง เผยแพร่ 23  สิงหาคม  2566
แสดงความยินดีกองลูกเสือพิเศษ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 267 ครั้ง เผยแพร่ 22  สิงหาคม  2566
พิธีเปิดโรงเรียนดาเนียล Grand Opening Ceremony
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 264 ครั้ง เผยแพร่ 22  สิงหาคม  2566
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือการพัฒนาองค์ความรู้ประวัติศาสตร์ศรีวิชัย
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 235 ครั้ง เผยแพร่ 22  สิงหาคม  2566
ขอใช้อาคารเรียน ขอเพิ่มความจุนักเรียน และเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง
โดย นางสาววรรณพร ผ่องผิว เข้าชม 308 ครั้ง เผยแพร่ 21  สิงหาคม  2566
ขอใช้อาคารเรียน ขอเพิ่มความจุนักเรียน และเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง
โดย นางสาววรรณพร ผ่องผิว เข้าชม 272 ครั้ง เผยแพร่ 21  สิงหาคม  2566
ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 246 ครั้ง เผยแพร่ 16  สิงหาคม  2566
พิธีทำบุญตักบาตรตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 234 ครั้ง เผยแพร่ 16  สิงหาคม  2566
พิธีทำบุญตักบาตรตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 242 ครั้ง เผยแพร่ 16  สิงหาคม  2566
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและจิตอาสาบริการประชาชนเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 229 ครั้ง เผยแพร่ 16  สิงหาคม  2566
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 227 ครั้ง เผยแพร่ 16  สิงหาคม  2566
กิจกรรมถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ และพิธีทำบุญประจำปีของโรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 249 ครั้ง เผยแพร่ 16  สิงหาคม  2566
ประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ ๑ (ปฐมนิเทศโครงการ) งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 252 ครั้ง เผยแพร่ 9  สิงหาคม  2566
พิธีเปิดศูนย์สะเต็มศึกษา โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ?PWS STEM Education Center?
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 230 ครั้ง เผยแพร่ 9  สิงหาคม  2566
เปิดงานการแข่งขัน การจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับจังหวัด ระดับประเทศ ประจำปี 2566
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 224 ครั้ง เผยแพร่ 9  สิงหาคม  2566
บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 248 ครั้ง เผยแพร่ 8  สิงหาคม  2566
ร่วมพิธีเปิด การแข่งขันสุดยอดฝีมืออาหารไทย ทักษะการประกอบอาหารไทยประเภทอาหารสำรับไทยในระดับภาค
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 237 ครั้ง เผยแพร่ 8  สิงหาคม  2566
ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน (ภาคใต้)
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 230 ครั้ง เผยแพร่ 8  สิงหาคม  2566
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนการบูรณาการการพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 224 ครั้ง เผยแพร่ 8  สิงหาคม  2566
ครงการองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี พ.ศ.2566
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 227 ครั้ง เผยแพร่ 8  สิงหาคม  2566
การประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี 2566
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 238 ครั้ง เผยแพร่ 8  สิงหาคม  2566
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีทางศาสนา 3 ศาสนามหามงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 241 ครั้ง เผยแพร่ 7  สิงหาคม  2566
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองบ่อนกและกิจกรรมจิตอาสา บริการประชาชนเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 218 ครั้ง เผยแพร่ 7  สิงหาคม  2566
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 206 ครั้ง เผยแพร่ 7  สิงหาคม  2566
เปิดงาน การคัดเลือกนวัตกรรม ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 229 ครั้ง เผยแพร่ 7  สิงหาคม  2566
ติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา และการติดตามการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 219 ครั้ง เผยแพร่ 7  สิงหาคม  2566
รายงานผลการคัดเลือกผลงานโครงการIFTE
โดย นางเรณู สุชีวพลานนท์ เข้าชม 270 ครั้ง เผยแพร่ 5  สิงหาคม  2566
คัดเลือกBP ความเป็นพลเมืองดีระดับจังหวัด
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ เข้าชม 319 ครั้ง เผยแพร่ 28  กรกฎาคม  2566
ครงการอบรมเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเตอร์เน็ตการค้ามนุษย์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยี รุ่นที่ 1
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 249 ครั้ง เผยแพร่ 26  กรกฎาคม  2566
การประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานจิตอาสา กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 235 ครั้ง เผยแพร่ 26  กรกฎาคม  2566
นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาเอกชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โดย นางสาวศิริมา นุ้ยไม เข้าชม 303 ครั้ง เผยแพร่ 24  กรกฎาคม  2566
พิธีเปิดอาคารเรียน 70 ปี และทำบุญผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 249 ครั้ง เผยแพร่ 22  กรกฎาคม  2566
กิจกรรมคัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับภาค
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 300 ครั้ง เผยแพร่ 22  กรกฎาคม  2566
ประชุมหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการขับเคลื่อนและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 272 ครั้ง เผยแพร่ 22  กรกฎาคม  2566
การอบรมออนไลน์ หลักสูตร การส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัยใฝ่รู้
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 226 ครั้ง เผยแพร่ 19  กรกฎาคม  2566
นิเทศ ติดตาม พัฒนานวัตกรรมการนิเทศสู่ความเป็นเลิศ เพื่อการต่อยอดขยายผล ณ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
โดย นางสาวจิตรา เผือกสวัสดิ์ เข้าชม 332 ครั้ง เผยแพร่ 19  กรกฎาคม  2566
อบรมครูและผู้ปกครองปฐมวัยเพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้สหรับครููและผูปกครองยุคใหม่ ด้วยระบบออนไลน์
โดย นางสาวจิตรา เผือกสวัสดิ์ เข้าชม 311 ครั้ง เผยแพร่ 19  กรกฎาคม  2566
อบรมปฐมวัยเพื่อส่งเสริมการจัดทำนวัตกรรมการจัดประสบการณ์เรียนรูผ้านระบบออนไลน์
โดย นางสาวจิตรา เผือกสวัสดิ์ เข้าชม 320 ครั้ง เผยแพร่ 19  กรกฎาคม  2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปี 2566
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 223 ครั้ง เผยแพร่ 19  กรกฎาคม  2566
ประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม วิทยาลัยการอาชีพไชยา
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 225 ครั้ง เผยแพร่ 19  กรกฎาคม  2566
การประชุมติดตามการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 223 ครั้ง เผยแพร่ 19  กรกฎาคม  2566
นางสาวเจริญวรรณ หนูนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โดย นางสาวศิริมา นุ้ยไม เข้าชม 245 ครั้ง เผยแพร่ 18  กรกฎาคม  2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ทางทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 229 ครั้ง เผยแพร่ 14  กรกฎาคม  2566
บันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 248 ครั้ง เผยแพร่ 14  กรกฎาคม  2566
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดพุทธบูชา เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 233 ครั้ง เผยแพร่ 14  กรกฎาคม  2566
การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาภาค 5
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 227 ครั้ง เผยแพร่ 14  กรกฎาคม  2566
ตรวจพิจารณาความพร้อม ความเหมาะสมในการอนุญาตให้จัดตั้ง โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา
โดย นางสาววรรณพร ผ่องผิว เข้าชม 334 ครั้ง เผยแพร่ 13  กรกฎาคม  2566
การตรวจพิจารณาความพร้อม ความเหมาะสม ในการขอจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ ประเภทศิลปะและกีฬา
โดย นางสาววรรณพร ผ่องผิว เข้าชม 314 ครั้ง เผยแพร่ 13  กรกฎาคม  2566
ประชุมหารือ เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานตามนโยบายพื้นที่นวัตกรรม
โดย นางสาววรรณพร ผ่องผิว เข้าชม 305 ครั้ง เผยแพร่ 13  กรกฎาคม  2566
การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 5/2566
โดย นางสาวนฤนาฎ รัตนจินดา เข้าชม 300 ครั้ง เผยแพร่ 12  กรกฎาคม  2566
ประกวดBPปฐมวัยระดับจังหวัด
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ เข้าชม 239 ครั้ง เผยแพร่ 10  กรกฎาคม  2566
การคัดเลือกผลงานรูปแบบ/แนวปฏิบัติ ที่เป็นเลิศระดับปฐมวัย (Best Practices)
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 257 ครั้ง เผยแพร่ 6  กรกฎาคม  2566
ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โดย นางสาวศิริมา นุ้ยไม เข้าชม 273 ครั้ง เผยแพร่ 5  กรกฎาคม  2566
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 265 ครั้ง เผยแพร่ 3  กรกฎาคม  2566
การประชุม ?คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี? (กศจ.) ครั้งที่ 6/66
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 233 ครั้ง เผยแพร่ 3  กรกฎาคม  2566
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษา
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 233 ครั้ง เผยแพร่ 3  กรกฎาคม  2566
พิจารณาคัดเลือก Best Practiceปฐมวัย นำเสนอผลงาน
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ เข้าชม 279 ครั้ง เผยแพร่ 29  มิถุนายน  2566
การคัดเลือกBest Practiceปฐมวัย(ประเมินเอกสาร)
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ เข้าชม 264 ครั้ง เผยแพร่ 29  มิถุนายน  2566
การคัดเลือกผลงานรูปแบบ/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ปฐมวัย ประจำปี พ.ศ. 2566
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 251 ครั้ง เผยแพร่ 29  มิถุนายน  2566
ประชุมหารือเพื่อดำเนินการคัดเลือกผลงานรูปแบบ/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ปฐมวัย ประจำปี พ.ศ. 2566
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 250 ครั้ง เผยแพร่ 29  มิถุนายน  2566
พิธีรับมอบเกียรติบัตรในโครงการ TO BE NUMBER ONE
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 238 ครั้ง เผยแพร่ 29  มิถุนายน  2566
ต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 254 ครั้ง เผยแพร่ 29  มิถุนายน  2566
พิธีประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 254 ครั้ง เผยแพร่ 29  มิถุนายน  2566
เชิญชวนร่วมกิจกรรม เดิน ? วิ่ง เพื่อสุขภาพ
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 254 ครั้ง เผยแพร่ 29  มิถุนายน  2566
การประชุม ?คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา? ครั้งที่ 5/2566
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 236 ครั้ง เผยแพร่ 28  มิถุนายน  2566
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 229 ครั้ง เผยแพร่ 28  มิถุนายน  2566
ปิดการอบรมค่ายทักษะชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดนักเรียนโรงเรียนเอกชน
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 212 ครั้ง เผยแพร่ 28  มิถุนายน  2566
พิจารณาคัดเลือกเด็กดีเด่นเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2567
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ เข้าชม 245 ครั้ง เผยแพร่ 22  มิถุนายน  2566
การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนและเจ้าหน้าที่เงินอุดหนุนโรงเรียน
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 254 ครั้ง เผยแพร่ 22  มิถุนายน  2566
ปิดการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา (พสน.)
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 237 ครั้ง เผยแพร่ 22  มิถุนายน  2566
เปิดการอบรมค่ายทักษะชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดนักเรียนโรงเรียนเอกชน
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 226 ครั้ง เผยแพร่ 22  มิถุนายน  2566
การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อออกแบบและขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 244 ครั้ง เผยแพร่ 16  มิถุนายน  2566
ประชุมคณะกรรมการประเมินเกณฑ์ตัวชี้วัดการจัดตั้งกองการศึกษา
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 240 ครั้ง เผยแพร่ 14  มิถุนายน  2566
การตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โดย นางสาวศิริมา นุ้ยไม เข้าชม 258 ครั้ง เผยแพร่ 10  มิถุนายน  2566
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวัดชลธาร
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 248 ครั้ง เผยแพร่ 9  มิถุนายน  2566
ลงพื้นที่สุ่มตรวจโครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 244 ครั้ง เผยแพร่ 8  มิถุนายน  2566
ประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2566
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 256 ครั้ง เผยแพร่ 8  มิถุนายน  2566
มอบรางวัลและเกียรติบัตรการประกวดคลิปสั้น หัวข้อ รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 227 ครั้ง เผยแพร่ 8  มิถุนายน  2566
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 243 ครั้ง เผยแพร่ 8  มิถุนายน  2566
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 226 ครั้ง เผยแพร่ 8  มิถุนายน  2566
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 259 ครั้ง เผยแพร่ 8  มิถุนายน  2566
คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2566
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 229 ครั้ง เผยแพร่ 8  มิถุนายน  2566
กิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 221 ครั้ง เผยแพร่ 8  มิถุนายน  2566
โครงการจิตอาสาสัญจรกระทรวงศึกษาธิการ สามัคคี ทำความดี เพื่อแผ่นดิน
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 237 ครั้ง เผยแพร่ 7  มิถุนายน  2566
ประชุมคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้านส่งเสริมการบริหารวิชาการ วิจัยและประเมินผลการจัดการศึกษา
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 214 ครั้ง เผยแพร่ 7  มิถุนายน  2566
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษา
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 224 ครั้ง เผยแพร่ 31  พฤษภาคม  2566
โครงการ จิตอาสาพัฒนาบึงขุนทะเลเฉลิมพระเกียรติ
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 230 ครั้ง เผยแพร่ 30  พฤษภาคม  2566
มหกรรมการเงินเพื่อครูไทย สร้างโอกาสใหม่เพื่อชีวิตครูไทยที่ดีกว่า ครั้งที่ 4
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 232 ครั้ง เผยแพร่ 30  พฤษภาคม  2566
รับมอบหนังสือ"ปูชนียะ"จากพุทธสมาคมจ.สุราษฎร์ธานี
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ เข้าชม 235 ครั้ง เผยแพร่ 30  พฤษภาคม  2566
ประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กศจ.) ครั้งที่ 5/66
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 252 ครั้ง เผยแพร่ 30  พฤษภาคม  2566
บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 241 ครั้ง เผยแพร่ 30  พฤษภาคม  2566
พิธีมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การแพทย์แก่นักเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 237 ครั้ง เผยแพร่ 30  พฤษภาคม  2566
พูดคุยในรายการสด แหลงข่าวชาวใต้ ช่อง NBT South 11
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 238 ครั้ง เผยแพร่ 25  พฤษภาคม  2566
ลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตามนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 4)
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 274 ครั้ง เผยแพร่ 25  พฤษภาคม  2566
การตรวจราชการติดตามนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โดย นางสาวศิริมา นุ้ยไม เข้าชม 280 ครั้ง เผยแพร่ 25  พฤษภาคม  2566
ลงพื้นที่การตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
โดย นางสาวศิริมา นุ้ยไม เข้าชม 295 ครั้ง เผยแพร่ 23  พฤษภาคม  2566
การตรวจราชการติดตามการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โดย นางสาวศิริมา นุ้ยไม เข้าชม 272 ครั้ง เผยแพร่ 22  พฤษภาคม  2566
การประชุมการจัดทำรูปแบบและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 281 ครั้ง เผยแพร่ 19  พฤษภาคม  2566
ร่วมพิธีบวงสรวงและถวายสักการะเนื่องในวันอาภากร
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 256 ครั้ง เผยแพร่ 19  พฤษภาคม  2566
เปิดงาน ?โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 252 ครั้ง เผยแพร่ 19  พฤษภาคม  2566
ประชุมพิจารณาเอกสารหลักฐานการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนยุวรัตน์
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 277 ครั้ง เผยแพร่ 19  พฤษภาคม  2566
ประชุมขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 256 ครั้ง เผยแพร่ 18  พฤษภาคม  2566
เปิดกิจกรรม Kick off กิจกรรมภายใต้โครงการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ 21
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 244 ครั้ง เผยแพร่ 18  พฤษภาคม  2566
ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 4/2566
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 251 ครั้ง เผยแพร่ 18  พฤษภาคม  2566
การตรวจราชการ ติดตามการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โดย นางสาวศิริมา นุ้ยไม เข้าชม 259 ครั้ง เผยแพร่ 16  พฤษภาคม  2566
รางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (รางวัลเสมาพิทักษ์)
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 242 ครั้ง เผยแพร่ 12  พฤษภาคม  2566
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินสมรรถนะผู้เรียนสู่การปฏิบัติจริง
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 229 ครั้ง เผยแพร่ 12  พฤษภาคม  2566
พิธีเปิดโรงเรียนภาษา มีฟ้า เกาะเต่า
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 244 ครั้ง เผยแพร่ 10  พฤษภาคม  2566
กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง (Big Day) ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ์
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 230 ครั้ง เผยแพร่ 10  พฤษภาคม  2566
ประชุมคณะทำงานปรับปรุงหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรม
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ เข้าชม 239 ครั้ง เผยแพร่ 10  พฤษภาคม  2566
ประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 280 ครั้ง เผยแพร่ 9  พฤษภาคม  2566
จิตอาสาบริเวณสวนสาธารณะเกาะลำพู
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ เข้าชม 299 ครั้ง เผยแพร่ 9  พฤษภาคม  2566
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะ เกาะลำพู
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 248 ครั้ง เผยแพร่ 8  พฤษภาคม  2566
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่นประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 257 ครั้ง เผยแพร่ 8  พฤษภาคม  2566
ประชุมพิจารณาเอกสารหลักฐานการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติ ดาเนียล
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 233 ครั้ง เผยแพร่ 6  พฤษภาคม  2566
พิธีอบรม การขับเคลื่อนโครงการ 1 โรงเรียน 1 ครู อนามัยสร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 242 ครั้ง เผยแพร่ 6  พฤษภาคม  2566
6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 241 ครั้ง เผยแพร่ 6  พฤษภาคม  2566
ประชุมขับเคลื่อนงานการเลือกตั้ง
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 282 ครั้ง เผยแพร่ 28  เมษายน  2566
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและจิตอาสาบริการประชาชนเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 301 ครั้ง เผยแพร่ 26  เมษายน  2566
วมงานรัฐพิธีและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 313 ครั้ง เผยแพร่ 26  เมษายน  2566
ประชุม คณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนและประสานงานระดับจังหวัด โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 257 ครั้ง เผยแพร่ 21  เมษายน  2566
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่นประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี (คณะกรรมการชุดที่ ๑) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 255 ครั้ง เผยแพร่ 21  เมษายน  2566
ประชุม ?คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี? (กศจ.) ครั้งที่ 4/66
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 301 ครั้ง เผยแพร่ 20  เมษายน  2566
ประชุม คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 270 ครั้ง เผยแพร่ 10  เมษายน  2566
พิธีเปิดการอบรมครูต้นแบบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (วิทยากรตัวคูณ)
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 260 ครั้ง เผยแพร่ 10  เมษายน  2566
การประชุม ?คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์"
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 343 ครั้ง เผยแพร่ 10  เมษายน  2566
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและจิตอาสาบริการประชาชน เนื่องในวันจักรี
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 339 ครั้ง เผยแพร่ 10  เมษายน  2566
พิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 343 ครั้ง เผยแพร่ 10  เมษายน  2566
เปิดงานโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษา
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 296 ครั้ง เผยแพร่ 5  เมษายน  2566
การอบรมหลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 309 ครั้ง เผยแพร่ 5  เมษายน  2566
ลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์การเรียนซึ่งดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาพม่า
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 295 ครั้ง เผยแพร่ 5  เมษายน  2566
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและจิตอาสาบริการประชาชนเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 311 ครั้ง เผยแพร่ 5  เมษายน  2566
พิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 267 ครั้ง เผยแพร่ 2  เมษายน  2566
การประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับพัฒนานวัตกรรมลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 291 ครั้ง เผยแพร่ 2  เมษายน  2566
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 285 ครั้ง เผยแพร่ 2  เมษายน  2566
วางพานพุ่มดอกไม้วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 281 ครั้ง เผยแพร่ 2  เมษายน  2566
กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2567 : กิจกรรมวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 340 ครั้ง เผยแพร่ 31  มีนาคม  2566
พิธีแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร ประจำปี 2566
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 262 ครั้ง เผยแพร่ 29  มีนาคม  2566
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยผ่านกลไกของ กศจ."
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 348 ครั้ง เผยแพร่ 29  มีนาคม  2566
การประชุมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (km) การขับเคลื่อนโครงการนวัตกรรมชุมชน
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 272 ครั้ง เผยแพร่ 24  มีนาคม  2566
ร่วมเป็นเกียรติประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 261 ครั้ง เผยแพร่ 23  มีนาคม  2566
ประชุมฝ่ายเลขานุการเรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 243 ครั้ง เผยแพร่ 23  มีนาคม  2566
เปิดงาน นิทรรศการทางวิชาการโรงเรียนอนุบาลพฤกษชาติ ?OPEN HOUSE PHUESACHAT?
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 255 ครั้ง เผยแพร่ 23  มีนาคม  2566
มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย งาน ?วันบัณฑิตน้อยเพชรผดุงฯ"
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 268 ครั้ง เผยแพร่ 20  มีนาคม  2566
มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา โรงเรียนตวงวิชช์พัฒนา
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 307 ครั้ง เผยแพร่ 20  มีนาคม  2566
ลงพื้นที่สนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 281 ครั้ง เผยแพร่ 20  มีนาคม  2566
การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โดย นางสาวศิริมา นุ้ยไม เข้าชม 326 ครั้ง เผยแพร่ 14  มีนาคม  2566
ร่วมต้อนรับพระอาจารย์ปริยัติคุณาวุธและพระเถระในการขยายชั้นเรียนร.รพระปริยัติธรรม
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ เข้าชม 322 ครั้ง เผยแพร่ 14  มีนาคม  2566
เข้าร่วมงาน การประกวดผลงานโครงการ To Be Number One
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 270 ครั้ง เผยแพร่ 13  มีนาคม  2566
โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้บริหารงานยุวกาชาด รุ่น 423
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 254 ครั้ง เผยแพร่ 13  มีนาคม  2566
เปิดงานทางวิชาการ 63 ปี แห่งการเรียนรู้ Open House 2022
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 289 ครั้ง เผยแพร่ 13  มีนาคม  2566
ประชุมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โดย นางสาวศิริมา นุ้ยไม เข้าชม 294 ครั้ง เผยแพร่ 9  มีนาคม  2566
ประชุมพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570)
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ เข้าชม 298 ครั้ง เผยแพร่ 7  มีนาคม  2566
พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ เข้าชม 295 ครั้ง เผยแพร่ 7  มีนาคม  2566
พิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 301 ครั้ง เผยแพร่ 7  มีนาคม  2566
ประชุมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ พ.ศ.2564 ? 2570
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 287 ครั้ง เผยแพร่ 7  มีนาคม  2566
ประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2566
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 293 ครั้ง เผยแพร่ 7  มีนาคม  2566
พิธีประกาศเจตจำนงสุจริต (No Gift Policy) งดให้ งดรับ ของขวัญ
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 297 ครั้ง เผยแพร่ 3  มีนาคม  2566
ประชุมพัฒนาระบบกลไกการมีส่วนร่วม "สมัชชาการศึกษาระดับภูมิภาค" (Regional Education Assembly) ครั้งที่ 1 : ภาคใต้
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 314 ครั้ง เผยแพร่ 2  มีนาคม  2566
การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 5 และผู้ตรวจราชการกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 1
โดย นางสาวศิริมา นุ้ยไม เข้าชม 302 ครั้ง เผยแพร่ 1  มีนาคม  2566
ประชุมคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านส่งเสริมการบริหารวิชาการ วิจัยและประเมินผลการจัดการศึกษาครั้งที่ 1/2566
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 319 ครั้ง เผยแพร่ 25  กุมภาพันธ์  2566
ประชุมคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 307 ครั้ง เผยแพร่ 22  กุมภาพันธ์  2566
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2566
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 330 ครั้ง เผยแพร่ 21  กุมภาพันธ์  2566
ประชุมร่วมระหว่าง คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา และ คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 296 ครั้ง เผยแพร่ 21  กุมภาพันธ์  2566
การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อออกแบบกลไกการบริหารและการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่ภาคใต้
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 280 ครั้ง เผยแพร่ 20  กุมภาพันธ์  2566
ร่วมพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานร.10แด่พระภิกษุสงฆ์
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ เข้าชม 291 ครั้ง เผยแพร่ 20  กุมภาพันธ์  2566
ประชุมโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ 2566
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 358 ครั้ง เผยแพร่ 16  กุมภาพันธ์  2566
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ?เรื่องกฎหมายเพื่อปฏิรูปการศึกษา?
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 282 ครั้ง เผยแพร่ 16  กุมภาพันธ์  2566
งานพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 305 ครั้ง เผยแพร่ 16  กุมภาพันธ์  2566
ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดงาน ?การแข่งขันจินตคณิตชิงแชมป์ภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 4
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 318 ครั้ง เผยแพร่ 15  กุมภาพันธ์  2566
รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ที่ทำการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 280 ครั้ง เผยแพร่ 14  กุมภาพันธ์  2566
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ที่ทำการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 286 ครั้ง เผยแพร่ 14  กุมภาพันธ์  2566
งานกิจกรรมเนื่องในวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2566 ภายใต้ชื่องาน "เทคโนโลยีล้ำหน้า การศึกษาเอกชนก้าวไกล"
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 312 ครั้ง เผยแพร่ 14  กุมภาพันธ์  2566
ประชุมการประสานแผนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โดย นางสาวศิริมา นุ้ยไม เข้าชม 342 ครั้ง เผยแพร่ 13  กุมภาพันธ์  2566
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเอกชนนอกระบบ อำเภอเกาะพะงัน และอำเภอเกาะสมุย
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 282 ครั้ง เผยแพร่ 10  กุมภาพันธ์  2566
ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ณ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 277 ครั้ง เผยแพร่ 9  กุมภาพันธ์  2566
ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ณ โรงเรียนจอย
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 274 ครั้ง เผยแพร่ 9  กุมภาพันธ์  2566
ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 313 ครั้ง เผยแพร่ 7  กุมภาพันธ์  2566
เปิดงาน ของดีเมืองสุราษฎร์ และกาชาดจังหวัดประจำปี 2566
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 315 ครั้ง เผยแพร่ 7  กุมภาพันธ์  2566
ร่วมกิจกรรม ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2566
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 332 ครั้ง เผยแพร่ 1  มกราคม  2566
มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2566 รองผู้ว่าราชการจังหวัด
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 321 ครั้ง เผยแพร่ 1  มกราคม  2566
ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 335 ครั้ง เผยแพร่ 1  มกราคม  2566
ตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่สุราษฎร์ธานี
โดย Admin2 เข้าชม 334 ครั้ง เผยแพร่ 24  ธันวาคม  2565
ให้สัมภาษณ์นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 333 ครั้ง เผยแพร่ 23  ธันวาคม  2565
มอบกระเช้าอวยพรผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 366 ครั้ง เผยแพร่ 23  ธันวาคม  2565
ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 14/2565
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 374 ครั้ง เผยแพร่ 23  ธันวาคม  2565
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมแสดงความจงรักภักดีลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 329 ครั้ง เผยแพร่ 20  ธันวาคม  2565
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ศาลากลางจังหวัด
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 354 ครั้ง เผยแพร่ 20  ธันวาคม  2565
การเข้าร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ เข้าชม 337 ครั้ง เผยแพร่ 20  ธันวาคม  2565
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 314 ครั้ง เผยแพร่ 20  ธันวาคม  2565
มอบรางวัลให้กับนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 357 ครั้ง เผยแพร่ 16  ธันวาคม  2565
เปิดงาน กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสำรองและลูกเสือเนตรนารีสามัญ
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 292 ครั้ง เผยแพร่ 16  ธันวาคม  2565
ประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2565
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 345 ครั้ง เผยแพร่ 16  ธันวาคม  2565
การประชุมคณะกรรมการบริหารอุทยานการเรียนรู้สุราษฎร์ธานี
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ เข้าชม 389 ครั้ง เผยแพร่ 13  ธันวาคม  2565
งานวันวิญญาณสดุดี ประจำปี 2565
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 324 ครั้ง เผยแพร่ 9  ธันวาคม  2565
พิธีสวดพระพุทธมนต์ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 332 ครั้ง เผยแพร่ 9  ธันวาคม  2565
ประชุมเพื่อดำเนินการพิจารณาข้อตกลงร่วมกันและเพื่อเตรียมงานการประชุมสัญจรของคณะอนุกรรมาธิการด้านวิชาการและเสริมสร้างการให้ความรู้สู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 440 ครั้ง เผยแพร่ 8  ธันวาคม  2565
พิธีเปิดอาคาร 115 ปี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี (อาคาร 1 )
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 333 ครั้ง เผยแพร่ 8  ธันวาคม  2565
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 315 ครั้ง เผยแพร่ 6  ธันวาคม  2565
พิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 339 ครั้ง เผยแพร่ 29  พฤศจิกายน  2565
การประชุม "คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 13/2565
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 313 ครั้ง เผยแพร่ 29  พฤศจิกายน  2565
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 357 ครั้ง เผยแพร่ 23  พฤศจิกายน  2565
การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในระบบ
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 391 ครั้ง เผยแพร่ 21  พฤศจิกายน  2565
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 1/2566
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 319 ครั้ง เผยแพร่ 18  พฤศจิกายน  2565
ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 13/2565
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 364 ครั้ง เผยแพร่ 18  พฤศจิกายน  2565
การประชุมประจำเดือนกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 8/2565
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ เข้าชม 332 ครั้ง เผยแพร่ 15  พฤศจิกายน  2565
ลงพื้นที่ติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
โดย นางสาวศิริมา นุ้ยไม เข้าชม 386 ครั้ง เผยแพร่ 12  พฤศจิกายน  2565
สำรวจพื้นที่ลานค่ายกิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนบ้านแม่โมกข์
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 548 ครั้ง เผยแพร่ 3  พฤศจิกายน  2565
ต้อนรับคณะครูอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเนชั่น ซึ่งมาประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงาน
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 481 ครั้ง เผยแพร่ 3  พฤศจิกายน  2565
การประชุม "คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 12/2565
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 376 ครั้ง เผยแพร่ 1  พฤศจิกายน  2565
พิธีกฐินพระราชทาน ณ วัดพระบรมธาตไชยาราชวรวิหาร
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 359 ครั้ง เผยแพร่ 31  ตุลาคม  2565
ร่วมประชุมวาระสำคัญที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 360 ครั้ง เผยแพร่ 28  ตุลาคม  2565
ร่วมประชุม "ชี้แจงนโยบายและการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนเอกชน
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 335 ครั้ง เผยแพร่ 28  ตุลาคม  2565
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 356 ครั้ง เผยแพร่ 28  ตุลาคม  2565
พิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับสงฆ์ไทย
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ เข้าชม 404 ครั้ง เผยแพร่ 28  ตุลาคม  2565
พิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง วัดไตรธรรมาราม
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 381 ครั้ง เผยแพร่ 27  ตุลาคม  2565
พิธีมอบเกียรติบัติวิชาชีพตัดผมชาย โรงเรียนสอนตัดผมและเสริมสวยโฟร์แฮร์ดีไซน์
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 314 ครั้ง เผยแพร่ 27  ตุลาคม  2565
พิธีถวายกฐินพระราชทาน วัดไตรธรรมาราม
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 465 ครั้ง เผยแพร่ 26  ตุลาคม  2565
ประชุมเตรียมการเพื่อกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2 ร่วมกับสมาคมการศึกษาเอกชน
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 336 ครั้ง เผยแพร่ 26  ตุลาคม  2565
ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 12/2565
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 342 ครั้ง เผยแพร่ 26  ตุลาคม  2565
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 349 ครั้ง เผยแพร่ 26  ตุลาคม  2565
พิธีกฐินพระราชทานประจำปี 2565 ณ วัดพัฒนาราม พระอารามหลวง
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 333 ครั้ง เผยแพร่ 23  ตุลาคม  2565
พิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 333 ครั้ง เผยแพร่ 23  ตุลาคม  2565
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรโรงเรียนสุราษฎร์การบริบาลและโรงเรียนในเครือ
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 339 ครั้ง เผยแพร่ 23  ตุลาคม  2565
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศตามโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ปี 2565
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 350 ครั้ง เผยแพร่ 23  ตุลาคม  2565
รับรายงานตัวบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 320 ครั้ง เผยแพร่ 23  ตุลาคม  2565
ประชุมคณะกรรมการประสานส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่1/2565
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 341 ครั้ง เผยแพร่ 20  ตุลาคม  2565
รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 (โครงการครูคืนถิ่น)
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 424 ครั้ง เผยแพร่ 20  ตุลาคม  2565
ร่วมแสดงความยินดีกับนางสุนิตา คงวิจิตร ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 317 ครั้ง เผยแพร่ 19  ตุลาคม  2565
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 334 ครั้ง เผยแพร่ 18  ตุลาคม  2565
ประชุมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่3/2565
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 322 ครั้ง เผยแพร่ 18  ตุลาคม  2565
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานประสบการณ์วิชาชีพ
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 353 ครั้ง เผยแพร่ 17  ตุลาคม  2565
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 343 ครั้ง เผยแพร่ 17  ตุลาคม  2565
ร่วมแสดงความยินดีกับนางบุษบา ณะแก้ว ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 318 ครั้ง เผยแพร่ 12  ตุลาคม  2565
งานชักพระ ทอดผ้าป่า แข่งเรือยาวประจำปี 2565
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 322 ครั้ง เผยแพร่ 12  ตุลาคม  2565
เปิดงาน "สืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า" โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 375 ครั้ง เผยแพร่ 11  ตุลาคม  2565
ร่วมแสดงความยินดีกับนางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 326 ครั้ง เผยแพร่ 10  ตุลาคม  2565
ร่วมแสดงความยินดีกับนายเลอศักดิ์ รัชณาการ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 362 ครั้ง เผยแพร่ 10  ตุลาคม  2565
พิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 343 ครั้ง เผยแพร่ 10  ตุลาคม  2565
เปิดงาน "พิธีมอบใบประกาศนียบัตรโรงเรียนสอนตัดผมชายตาปีแฮร์"
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 347 ครั้ง เผยแพร่ 10  ตุลาคม  2565
ประชุมวางแผนงานบริหารจัดการสำนักงาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 2566
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 352 ครั้ง เผยแพร่ 10  ตุลาคม  2565
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการประจำครุศาสตร์" ครั้งที่3/2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 508 ครั้ง เผยแพร่ 7  ตุลาคม  2565
รับรายงานตัวผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 395 ครั้ง เผยแพร่ 7  ตุลาคม  2565
ร่วมพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลและตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 350 ครั้ง เผยแพร่ 7  ตุลาคม  2565
การประชุมและบรรยายพิเศษ "ระบบคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส กลไกแห่งการพัฒนาชาติ
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 374 ครั้ง เผยแพร่ 7  ตุลาคม  2565
พิธีจัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 342 ครั้ง เผยแพร่ 7  ตุลาคม  2565
การประชุม "สรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี"
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 357 ครั้ง เผยแพร่ 6  ตุลาคม  2565
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ T BE NUMBER ONE
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 359 ครั้ง เผยแพร่ 5  ตุลาคม  2565
ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.นครศรีธรรมราช
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 362 ครั้ง เผยแพร่ 5  ตุลาคม  2565
โครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา (พสน.) บ้านตาขุน
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 333 ครั้ง เผยแพร่ 5  ตุลาคม  2565
การสัมมนากิจกรรม "การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของสำนักงานศึกษาธิการภาคใต้
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 325 ครั้ง เผยแพร่ 5  ตุลาคม  2565
เสนอขอจัดตั้งนวัตกรรมการศึกษาครั้งที่ 3/2565
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 411 ครั้ง เผยแพร่ 4  ตุลาคม  2565
กระทรวงศึกษาธิการสัญจรจังหวัดราชบุรี
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 337 ครั้ง เผยแพร่ 4  ตุลาคม  2565
การประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 330 ครั้ง เผยแพร่ 4  ตุลาคม  2565
กิจกรรม "การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของสำนักงานศึกษาธิการภาคใต้" ณ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 477 ครั้ง เผยแพร่ 20  กันยายน  2565
การเสวนา ศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนตามฐานสมรรถนะ
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 360 ครั้ง เผยแพร่ 12  กันยายน  2565
การประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นการประเมินสมรรถนะ และจัดทำแผนพัฒนาทางวิชาชีพของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 399 ครั้ง เผยแพร่ 12  กันยายน  2565
ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิกโครงการ To Be Number One
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 388 ครั้ง เผยแพร่ 12  กันยายน  2565
การประชุมนำเสนอขอจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 390 ครั้ง เผยแพร่ 9  กันยายน  2565
ภาพกิจกรรม "Open House Open Heart" ระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 362 ครั้ง เผยแพร่ 9  กันยายน  2565
การจัดประชุม "คณะกรรมการการศึกษาธิการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี" ครั้งที่ 9/2565
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 419 ครั้ง เผยแพร่ 7  กันยายน  2565
ประชุมการดำเนินโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ปี 2565
โดย นางสาวปรียาภรณ์ เมืองทิพย์ เข้าชม 411 ครั้ง เผยแพร่ 5  กันยายน  2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ระดมความคิดเห็นเพื่อขอจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย นางสาวปรียาภรณ์ เมืองทิพย์ เข้าชม 383 ครั้ง เผยแพร่ 5  กันยายน  2565
เปิดงานการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษา และประชาชน ครั้งที่ ๘๓ ประจำปี ๒๕๖๕
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร เข้าชม 367 ครั้ง เผยแพร่ 3  กันยายน  2565
กิจกรรมการดำเนินการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนในโครงการวิธีพุทธ วิถีชุมชน
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ เข้าชม 385 ครั้ง เผยแพร่ 1  กันยายน  2565
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้และจิตอาสาบริการ ฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดย นางสาวปรียาภรณ์ เมืองทิพย์ เข้าชม 453 ครั้ง เผยแพร่ 12  สิงหาคม  2565
พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดย นางสาวปรียาภรณ์ เมืองทิพย์ เข้าชม 390 ครั้ง เผยแพร่ 12  สิงหาคม  2565
การแข่งขันกีฬาสี สุราษฎร์พิทยาเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565
โดย นางสาวปรียาภรณ์ เมืองทิพย์ เข้าชม 447 ครั้ง เผยแพร่ 12  สิงหาคม  2565
กิจกรรม เทิดพระเกียรติ ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง
โดย นายกสิกรณ์ แก้วมี เข้าชม 505 ครั้ง เผยแพร่ 12  สิงหาคม  2565
การประชุมและสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
โดย นายกสิกรณ์ แก้วมี เข้าชม 520 ครั้ง เผยแพร่ 12  สิงหาคม  2565
พิธีเปิดโครงการความร่วมมือเผยแพร่นวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์ โดย KAIST Global Leadership Volunteer Program
โดย นายกสิกรณ์ แก้วมี เข้าชม 594 ครั้ง เผยแพร่ 12  สิงหาคม  2565
พิธีประดับแผงคอ หมวกหนีบ และตราสัญลักษณ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษก และร่วมพิธีลงนาม MOU การจัดการ เรียนการสอนห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา
โดย นายกสิกรณ์ แก้วมี เข้าชม 523 ครั้ง เผยแพร่ 12  สิงหาคม  2565
การคัดเลือกนวัตกรรม วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ โครงการ IFTE นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โดย นางเรณู สุชีวพลานนท์ เข้าชม 542 ครั้ง เผยแพร่ 7  สิงหาคม  2565
โครงการ Thailand Education EXPO 2022 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย นายกสิกรณ์ แก้วมี เข้าชม 509 ครั้ง เผยแพร่ 23  กรกฎาคม  2565
พิธีเข้าประจำกองลูกเสือ เนตรนารีและเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ณ โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง)
โดย Admin เข้าชม 434 ครั้ง เผยแพร่ 23  กรกฎาคม  2565
กิจกรรมตลาดนัดการเรียนรู้และอาชีพ โรงเรียนตวงวิชช์พัฒนา
โดย Admin เข้าชม 479 ครั้ง เผยแพร่ 23  กรกฎาคม  2565
การคัดเลือกผลงานรูปแบบ/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศปฐมวัย (Best Practices) ระดับภาค ภายใต้โครงการขับเคลื่อนดารพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค5เมื่อสันที่20กรกฎาคท2565
โดย นางสาวจิตรา เผือกสวัสดิ์ เข้าชม 455 ครั้ง เผยแพร่ 22  กรกฎาคม  2565
การประชุมถอดบทเรียนการขับเคลื่อนกลุ่มเครือข่ายและจังหวัดคุณธรรม
โดย นายกสิกรณ์ แก้วมี เข้าชม 542 ครั้ง เผยแพร่ 21  กรกฎาคม  2565
การอบรมโครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
โดย นายกสิกรณ์ แก้วมี เข้าชม 544 ครั้ง เผยแพร่ 21  กรกฎาคม  2565
การประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ เข้าชม 445 ครั้ง เผยแพร่ 18  กรกฎาคม  2565
ต้อนรับคณะอนุกรรมการ พร้อมติดตามผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE สุราษฎร์ธานี
โดย Admin เข้าชม 434 ครั้ง เผยแพร่ 15  กรกฎาคม  2565
การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่กลุ่มต้นแบบระดับเพชร ประจำปี 2565
โดย Admin เข้าชม 451 ครั้ง เผยแพร่ 15  กรกฎาคม  2565
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและภัตตาหาร เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 256
โดย Admin เข้าชม 390 ครั้ง เผยแพร่ 15  กรกฎาคม  2565
กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565
โดย Admin เข้าชม 514 ครั้ง เผยแพร่ 15  กรกฎาคม  2565
การจัดงาน "การคัดเลือกผลงานรูปแบบ/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practices) ปฐมวัย ระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2565
โดย นางสาวจิตรา เผือกสวัสดิ์ เข้าชม 449 ครั้ง เผยแพร่ 10  กรกฎาคม  2565
การติดตามการดำเนินโครงการ IFTE นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 23 โรงเรียน
โดย นางเรณู สุชีวพลานนท์ เข้าชม 431 ครั้ง เผยแพร่ 6  กรกฎาคม  2565
การติดตามการดำเนินโครงการ IFTE นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 23 โรงเรียน
โดย นางเรณู สุชีวพลานนท์ เข้าชม 459 ครั้ง เผยแพร่ 6  กรกฎาคม  2565
การติดตามการดำเนินโครงการ IFTE นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 23 โรงเรียน
โดย นางเรณู สุชีวพลานนท์ เข้าชม 413 ครั้ง เผยแพร่ 6  กรกฎาคม  2565
การติดตามการดำเนินโครงการ IFTE นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 23 โรงเรียน
โดย นางเรณู สุชีวพลานนท์ เข้าชม 418 ครั้ง เผยแพร่ 6  กรกฎาคม  2565
การติดตามการดำเนินโครงการ IFTE นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 23 โรงเรียน
โดย นางเรณู สุชีวพลานนท์ เข้าชม 428 ครั้ง เผยแพร่ 6  กรกฎาคม  2565
การติดตามการดำเนินโครงการ IFTE นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 23 โรงเรียน
โดย นางเรณู สุชีวพลานนท์ เข้าชม 390 ครั้ง เผยแพร่ 6  กรกฎาคม  2565
การติดตามการดำเนินโครงการ IFTE นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 23 โรงเรียน
โดย นางเรณู สุชีวพลานนท์ เข้าชม 406 ครั้ง เผยแพร่ 6  กรกฎาคม  2565
กิจกรรมการคัดเลือก รูปแบบ/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ระดับปฐมวัย ของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ เข้าชม 424 ครั้ง เผยแพร่ 4  กรกฎาคม  2565
คณะกรรมการลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Coding) ระดับชั้นประถมศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี
โดย นางสาวศิริมา นุ้ยไม เข้าชม 519 ครั้ง เผยแพร่ 29  มิถุนายน  2565
คณะกรรมการลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Coding) ระดับชั้นประถมศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงเรียนอนุบาลกุลบุตร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โดย นางสาวศิริมา นุ้ยไม เข้าชม 510 ครั้ง เผยแพร่ 24  มิถุนายน  2565
พิธีฉลองรางวัลพะราชทานเสมาธรรมจักร ประจำปี 2564
โดย นางสาวปรียาภรณ์ เมืองทิพย์ เข้าชม 450 ครั้ง เผยแพร่ 23  มิถุนายน  2565
คณะกรรมการลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Coding) ระดับชั้นประถมศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงเรียนเรืองดรุณีวิทยา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โดย นางสาวศิริมา นุ้ยไม เข้าชม 428 ครั้ง เผยแพร่ 22  มิถุนายน  2565
ลงพื้นที่กำกับ ติดตาม การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
โดย นางสาวศิริมา นุ้ยไม เข้าชม 500 ครั้ง เผยแพร่ 21  มิถุนายน  2565
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Coding) ระดับชั้นประถมศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย นางสาวศิริมา นุ้ยไม เข้าชม 545 ครั้ง เผยแพร่ 16  มิถุนายน  2565
ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2565 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ เข้าชม 458 ครั้ง เผยแพร่ 15  มิถุนายน  2565
นิเทศ โครงการ IFTE
โดย นางธัญญลักษณ์ ศรีสมานุวัตร เข้าชม 452 ครั้ง เผยแพร่ 13  มิถุนายน  2565
นิเทศบูรณาการ
โดย นางธัญญลักษณ์ ศรีสมานุวัตร เข้าชม 477 ครั้ง เผยแพร่ 13  มิถุนายน  2565
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพครูตำรวจ D.A.R.E. รุ่นที่ 13
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ เข้าชม 421 ครั้ง เผยแพร่ 13  มิถุนายน  2565
การประชุมการดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมวัย ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2565
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ เข้าชม 499 ครั้ง เผยแพร่ 8  มิถุนายน  2565
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรครูตำรวจ D.A.R.E. รุ่นที่ 243 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตำรวจภูธรภาค 8
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ เข้าชม 441 ครั้ง เผยแพร่ 8  มิถุนายน  2565
ประชุมการประเมินผลงานบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง 38 ค.(2)
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ เข้าชม 473 ครั้ง เผยแพร่ 8  มิถุนายน  2565
นิเทศติดตาม งานวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ PLC ของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ เข้าชม 444 ครั้ง เผยแพร่ 8  มิถุนายน  2565
ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการ ด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2565
โดย นางสาวศิริมา นุ้ยไม เข้าชม 483 ครั้ง เผยแพร่ 7  มิถุนายน  2565
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจ้าอยู่หัว ณ วัดแหลมทอง ตำบลคลองฉนาก
โดย นายกสิกรณ์ แก้วมี เข้าชม 481 ครั้ง เผยแพร่ 1  มิถุนายน  2565
ลงพื้นที่ ติดตาม การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
โดย นางสาวศิริมา นุ้ยไม เข้าชม 435 ครั้ง เผยแพร่ 27  พฤษภาคม  2565
ตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลการดำเนินงานประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
โดย นางสาวศิริมา นุ้ยไม เข้าชม 516 ครั้ง เผยแพร่ 24  พฤษภาคม  2565
โครงการศึกษาดูงาน คณะนักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส..ศธ) รุ่นที่ 12 ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
โดย นายกสิกรณ์ แก้วมี เข้าชม 531 ครั้ง เผยแพร่ 24  พฤษภาคม  2565
โครงการศึกษาดูงาน คณะนักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส..ศธ) รุ่นที่ 12
โดย นายกสิกรณ์ แก้วมี เข้าชม 455 ครั้ง เผยแพร่ 24  พฤษภาคม  2565
ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ เข้าชม 448 ครั้ง เผยแพร่ 20  พฤษภาคม  2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาโครงการขับเคลื่อนการปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตด้วยหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย นางสาวศิริมา นุ้ยไม เข้าชม 498 ครั้ง เผยแพร่ 9  พฤษภาคม  2565
ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำเดือนเมษายน 2565
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ เข้าชม 497 ครั้ง เผยแพร่ 22  เมษายน  2565
การประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ เข้าชม 560 ครั้ง เผยแพร่ 22  เมษายน  2565
การประชุมพิจารณากลั่นกรองผู้ที่จะได้รับทุนการศึกษา ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 ระดับภาค
โดย นายกสิกรณ์ แก้วมี เข้าชม 657 ครั้ง เผยแพร่ 21  เมษายน  2565
ประชุมคณะกรรมการขับเคลือนเพื่อวางแผนการจัดทำโคงร่างเสนอเพื่อขอทุนตำเนินงานโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ปีงบประมาณ 2565
โดย นางสาวจิตรา เผือกสวัสดิ์ เข้าชม 477 ครั้ง เผยแพร่ 20  เมษายน  2565
ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2565-2568)
โดย นางสาวจิตรา เผือกสวัสดิ์ เข้าชม 480 ครั้ง เผยแพร่ 20  เมษายน  2565
ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Coding) ระดับชั้นประถมศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย นางสาวศิริมา นุ้ยไม เข้าชม 530 ครั้ง เผยแพร่ 18  เมษายน  2565
ประชุมพิจารณาคัดเลือก คัดสรร ผู้สมัครรับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
โดย นายกสิกรณ์ แก้วมี เข้าชม 514 ครั้ง เผยแพร่ 18  เมษายน  2565
การฝึกอบรมบุคลกรทางการศึกษา หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง (Ss.A.T.C)
โดย นางสาวนฤนาฏ รัตนจินดา เข้าชม 493 ครั้ง เผยแพร่ 18  เมษายน  2565
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โดย นางสาวศิริมา นุ้ยไม เข้าชม 496 ครั้ง เผยแพร่ 12  เมษายน  2565
การตรวจราชการ ติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
โดย นางสาวศิริมา นุ้ยไม เข้าชม 767 ครั้ง เผยแพร่ 9  เมษายน  2565
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ เข้าชม 487 ครั้ง เผยแพร่ 4  เมษายน  2565
โครงการขับเคลื่อนการปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตด้วยหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของหน่วยงาน ทางการศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดย นางสาวศิริมา นุ้ยไม เข้าชม 514 ครั้ง เผยแพร่ 4  เมษายน  2565
วันเจษฎาบดินทร์
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ เข้าชม 571 ครั้ง เผยแพร่ 1  เมษายน  2565
การตรวจราชการ และติดตามประเมินผลตามนโยบาย การตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โดย นางสาวศิริมา นุ้ยไม เข้าชม 562 ครั้ง เผยแพร่ 30  มีนาคม  2565
ร่วมพิธีรับมอบลายราชวัตรโคม
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ เข้าชม 700 ครั้ง เผยแพร่ 30  มีนาคม  2565
เยี่ยมสนามสอบNT ปีการศึกษา 2564
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ เข้าชม 499 ครั้ง เผยแพร่ 30  มีนาคม  2565
ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำเดือนมีนาคม 2565
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ เข้าชม 476 ครั้ง เผยแพร่ 30  มีนาคม  2565
ประชุมการสอบ NT ปีการศึกษา 2564
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ เข้าชม 521 ครั้ง เผยแพร่ 30  มีนาคม  2565
การจัดทำแผนปฐมวัย
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ เข้าชม 426 ครั้ง เผยแพร่ 30  มีนาคม  2565
การประชุมการดำเนินการขับเคลื่อนเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ LD ของ อบจ.สุราษฎร์ธานี
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ เข้าชม 512 ครั้ง เผยแพร่ 1  มีนาคม  2565
ประชุมชี้แจงการเรียนรู้ในสภาพจริง และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดย นางสาวศิริมา นุ้ยไม เข้าชม 710 ครั้ง เผยแพร่ 28  กุมภาพันธ์  2565
พิธีลงนาม บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือและประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการรวมพลังชุมชนคนสุราษฎร์ธานีขับเคลื่อนกลไกความปลอดภัยทางถนน
โดย นายกสิกรณ์ แก้วมี เข้าชม 502 ครั้ง เผยแพร่ 28  กุมภาพันธ์  2565
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการศูนย์ความปลอดภัยในสถานศึกษาเอกชน
โดย นายกสิกรณ์ แก้วมี เข้าชม 523 ครั้ง เผยแพร่ 28  กุมภาพันธ์  2565
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย นายกสิกรณ์ แก้วมี เข้าชม 511 ครั้ง เผยแพร่ 28  กุมภาพันธ์  2565
พสน. ลงพื้นที่ติดตามความประพฤตินักเรียน ช่วงเทศกาลแห่งความรัก
โดย admin1 เข้าชม 655 ครั้ง เผยแพร่ 14  กุมภาพันธ์  2565
ประชุมหลักสูตรเชื่อมโยงฯ
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ เข้าชม 652 ครั้ง เผยแพร่ 14  กุมภาพันธ์  2565
เยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2564
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ เข้าชม 547 ครั้ง เผยแพร่ 14  กุมภาพันธ์  2565
เยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา2564
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ เข้าชม 541 ครั้ง เผยแพร่ 14  กุมภาพันธ์  2565
ต้อนรับองคมนตรีพล.ร.อพงษ์เทพ หนูเทพ
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ เข้าชม 551 ครั้ง เผยแพร่ 14  กุมภาพันธ์  2565
ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นางสาวตรีนุช เทียนทอง)
โดย admin1 เข้าชม 575 ครั้ง เผยแพร่ 9  กุมภาพันธ์  2565
การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยผ่านกลไกคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย นายคทาวุธ สมสวัสดิ์ เข้าชม 1201 ครั้ง เผยแพร่ 8  กุมภาพันธ์  2565
การประชุมประจำเดือนกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ เข้าชม 453 ครั้ง เผยแพร่ 2  กุมภาพันธ์  2565
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย นายคทาวุธ สมสวัสดิ์ เข้าชม 842 ครั้ง เผยแพร่ 30  มกราคม  2565
การประชุมชี้แจงการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบนิเทศภายใน โดยใช้กระบวนการ PLC ของโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ เข้าชม 592 ครั้ง เผยแพร่ 30  มกราคม  2565
การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการปลุกจิตสำนึก ต่อต้านการทุจริตด้วยหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ สำนักงานศึกษาธิการภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดย admin1 เข้าชม 535 ครั้ง เผยแพร่ 28  มกราคม  2565
มอบเงิน เพื่อช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย admin1 เข้าชม 592 ครั้ง เผยแพร่ 25  มกราคม  2565
ลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะพะงัน)
โดย admin1 เข้าชม 512 ครั้ง เผยแพร่ 25  มกราคม  2565
ลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โรงเรียนบ้านหาดริ้น)
โดย admin1 เข้าชม 478 ครั้ง เผยแพร่ 25  มกราคม  2565
ลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โรงเรียนบ้านเกาะเต่า)
โดย admin1 เข้าชม 613 ครั้ง เผยแพร่ 25  มกราคม  2565
ลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา)
โดย admin1 เข้าชม 707 ครั้ง เผยแพร่ 25  มกราคม  2565
การประชุมสนทนากลุ่ม การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายใน โดยใช้กระบวนการ PLC ของโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ เข้าชม 522 ครั้ง เผยแพร่ 21  มกราคม  2565
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงงานอาชีพสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ โครงการพัฒนาทักษะอาชีพสู่การเรียนรุ้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ เข้าชม 511 ครั้ง เผยแพร่ 21  มกราคม  2565
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง โครงงานอาชีพสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพสู่การเรียนรุ้ในศตวรรษที่ 21
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ เข้าชม 541 ครั้ง เผยแพร่ 21  มกราคม  2565
การดำเนินงานป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย admin1 เข้าชม 458 ครั้ง เผยแพร่ 19  มกราคม  2565
ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565
โดย admin1 เข้าชม 495 ครั้ง เผยแพร่ 19  มกราคม  2565
การประชุม และดำเนินการพิจารณาค้นหาหรือออกแบบลายผ้าประจำจังหวัดสุราฎร์ธานี
โดย นายคทาวุธ สมสวัสดิ์ เข้าชม 1000 ครั้ง เผยแพร่ 18  มกราคม  2565
การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 12 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย นายคทาวุธ สมสวัสดิ์ เข้าชม 597 ครั้ง เผยแพร่ 18  มกราคม  2565
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โดย นายคทาวุธ สมสวัสดิ์ เข้าชม 814 ครั้ง เผยแพร่ 23  ธันวาคม  2564
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โดย นางสาวลีลารัศม์ จาตุรพล เข้าชม 545 ครั้ง เผยแพร่ 23  ธันวาคม  2564
การประชุมอนุกรรมการเกี่ยวกับการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 7/2564
โดย นายคทาวุธ สมสวัสดิ์ เข้าชม 738 ครั้ง เผยแพร่ 20  ธันวาคม  2564
การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564
โดย นายกสิกรณ์ แก้วมี เข้าชม 732 ครั้ง เผยแพร่ 16  ธันวาคม  2564
กระทรวงศึกษาธิการโปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต (MOE TRUST & ZERO Corruption)
โดย admin1 เข้าชม 712 ครั้ง เผยแพร่ 16  ธันวาคม  2564
บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษร์ธานีร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ
โดย นายคทาวุธ สมสวัสดิ์ เข้าชม 743 ครั้ง เผยแพร่ 15  ธันวาคม  2564
ลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โดย admin1 เข้าชม 693 ครั้ง เผยแพร่ 14  ธันวาคม  2564
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี
โดย นายคทาวุธ สมสวัสดิ์ เข้าชม 1108 ครั้ง เผยแพร่ 26  พฤศจิกายน  2564
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2564
โดย นายคทาวุธ สมสวัสดิ์ เข้าชม 730 ครั้ง เผยแพร่ 26  พฤศจิกายน  2564
การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 7/2564
โดย นายคทาวุธ สมสวัสดิ์ เข้าชม 709 ครั้ง เผยแพร่ 26  พฤศจิกายน  2564
การประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย นายคทาวุธ สมสวัสดิ์ เข้าชม 849 ครั้ง เผยแพร่ 26  พฤศจิกายน  2564
เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา (พสน.) ลงพื้นที่เฝ้าระวังเหตุเทศกาลวันลอยกระทง ปี พ.ศ.2564
โดย admin1 เข้าชม 668 ครั้ง เผยแพร่ 19  พฤศจิกายน  2564
มอบโล่ เกียรติบัตร โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกนวัตกรรม ตามโครงการ IFTE นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดย นางเรณู สุชีวพลานนท์ เข้าชม 720 ครั้ง เผยแพร่ 19  พฤศจิกายน  2564
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสอบฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
โดย นายกสิกรณ์ แก้วมี เข้าชม 780 ครั้ง เผยแพร่ 12  พฤศจิกายน  2564
ประชุม ชี้แจง แนวทางการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เขตตรวจราชการที่ 5
โดย admin1 เข้าชม 585 ครั้ง เผยแพร่ 12  พฤศจิกายน  2564
มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนผู้สอบได้คะแนนเต็ม100 คะแนน การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ด้านคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
โดย นางสาวลีลารัศม์ จาตุรพล เข้าชม 534 ครั้ง เผยแพร่ 6  พฤศจิกายน  2564
การประชุม กศจ.สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564
โดย นายกสิกรณ์ แก้วมี เข้าชม 747 ครั้ง เผยแพร่ 1  พฤศจิกายน  2564
รายงานตัว ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
โดย นายกสิกรณ์ แก้วมี เข้าชม 779 ครั้ง เผยแพร่ 1  พฤศจิกายน  2564
การสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1
โดย นายกสิกรณ์ แก้วมี เข้าชม 720 ครั้ง เผยแพร่ 26  ตุลาคม  2564
แผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ (BCP) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย admin1 เข้าชม 591 ครั้ง เผยแพร่ 26  ตุลาคม  2564
รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 ในวันที่ 18-19 ต.ค. 64
โดย นายกสิกรณ์ แก้วมี เข้าชม 797 ครั้ง เผยแพร่ 20  ตุลาคม  2564
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โดย นายคทาวุธ สมสวัสดิ์ เข้าชม 604 ครั้ง เผยแพร่ 20  ตุลาคม  2564
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนองค์กรส่งเสริมคุณธรรมสนง.ศธ.จ.สุราษฎร์ธานี
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ เข้าชม 770 ครั้ง เผยแพร่ 20  ตุลาคม  2564
ติดตามการฉีดวัคซีนไฟเซอร์นักเรียนอายุ 12-18 ปี โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
โดย นายคทาวุธ สมสวัสดิ์ เข้าชม 663 ครั้ง เผยแพร่ 19  ตุลาคม  2564
ร่วมแสดงความยินดีกับผอ.ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ เข้าชม 576 ครั้ง เผยแพร่ 18  ตุลาคม  2564
อธิบายเกณฑ์ PA ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ เข้าชม 554 ครั้ง เผยแพร่ 18  ตุลาคม  2564
ติดตามการฉีดวัคซีนไฟเซอร์นักเรียนอายุ 12-18 ปี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
โดย นายคทาวุธ สมสวัสดิ์ เข้าชม 958 ครั้ง เผยแพร่ 18  ตุลาคม  2564
ติดตามการฉีดวัคซีนไฟเซอร์นักเรียนอายุ 12-18 ปี อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย นายคทาวุธ สมสวัสดิ์ เข้าชม 693 ครั้ง เผยแพร่ 18  ตุลาคม  2564
ประชุมมอบนโยบายการทำงานในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ
โดย นายคทาวุธ สมสวัสดิ์ เข้าชม 629 ครั้ง เผยแพร่ 15  ตุลาคม  2564
ลงพื้นที่ติดตามการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียนอายุ 12-18 ปี ณ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย นายคทาวุธ สมสวัสดิ์ เข้าชม 627 ครั้ง เผยแพร่ 15  ตุลาคม  2564
สุราษฎร์ธานี Kick off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม
โดย นายคทาวุธ สมสวัสดิ์ เข้าชม 614 ครั้ง เผยแพร่ 15  ตุลาคม  2564
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ครั้งที่ 11/2564
โดย นายคทาวุธ สมสวัสดิ์ เข้าชม 784 ครั้ง เผยแพร่ 15  ตุลาคม  2564
การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ด้านบริหารงานบุคคล) ครั้งที่ 11/2564
โดย นายคทาวุธ สมสวัสดิ์ เข้าชม 1017 ครั้ง เผยแพร่ 15  ตุลาคม  2564
การประชุมคณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลทางการศึกษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย นายคทาวุธ สมสวัสดิ์ เข้าชม 670 ครั้ง เผยแพร่ 11  ตุลาคม  2564
การประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย นายคทาวุธ สมสวัสดิ์ เข้าชม 791 ครั้ง เผยแพร่ 7  ตุลาคม  2564
โครงการ Sandbox Safety Zone in School
โดย admin1 เข้าชม 590 ครั้ง เผยแพร่ 26  กันยายน  2564
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมและวางแผนฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียน/นักศึกษา อายุ 12-18 ปี ทั้งสังกัดรัฐและเอกชน
โดย admin1 เข้าชม 694 ครั้ง เผยแพร่ 23  กันยายน  2564
การฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
โดย นางอรอนงค์ สังข์ทอง เข้าชม 670 ครั้ง เผยแพร่ 21  กันยายน  2564
การตรวจติดตามเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดย admin1 เข้าชม 657 ครั้ง เผยแพร่ 21  กันยายน  2564
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนคนดี ศรีตาปี ประจำปี 2564
โดย นางอรอนงค์ สังข์ทอง เข้าชม 707 ครั้ง เผยแพร่ 21  กันยายน  2564
ร่วมติดตามสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย นางสาวจิตรา เผือกสวัสดิ์ เข้าชม 789 ครั้ง เผยแพร่ 19  กันยายน  2564
โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2564
โดย admin1 เข้าชม 630 ครั้ง เผยแพร่ 18  กันยายน  2564
ลงพื้นที่ ตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เชิงบูรณาการในช่วงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2564
โดย admin1 เข้าชม 722 ครั้ง เผยแพร่ 18  สิงหาคม  2564
ลงพื้นที่ ตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เชิงบูรณาการในช่วงของการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564
โดย admin1 เข้าชม 774 ครั้ง เผยแพร่ 2  สิงหาคม  2564
โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2564
โดย admin1 เข้าชม 966 ครั้ง เผยแพร่ 14  กรกฎาคม  2564
ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โรงเรียนในกำกับของสำนักงานศึกษาธิการจังหว
โดย admin1 เข้าชม 748 ครั้ง เผยแพร่ 10  กรกฎาคม  2564
การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้แก่บุคลากรให้เกิดความตระหนัก มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานเพื่อปรับฐานความคิดพฤติกรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
โดย admin1 เข้าชม 808 ครั้ง เผยแพร่ 27  มิถุนายน  2564
ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564และติดตามการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โดย นางสาวศิริมา นุ้ยไม เข้าชม 781 ครั้ง เผยแพร่ 25  มิถุนายน  2564
ประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลเสมาพิทักษ์ประจำปี 2564
โดย นางสาวสหนันท์ ศรีแสง เข้าชม 989 ครั้ง เผยแพร่ 17  พฤษภาคม  2564
การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนของร.ร.ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 1/2564
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ เข้าชม 752 ครั้ง เผยแพร่ 13  พฤษภาคม  2564
การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนของร.ร.ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 1/2564
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ เข้าชม 857 ครั้ง เผยแพร่ 13  พฤษภาคม  2564
กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเนื่องในวันฉัตรมงคล ปี พ.ศ.2564
โดย admin1 เข้าชม 780 ครั้ง เผยแพร่ 4  พฤษภาคม  2564
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม VROOM และโปรแกรม Zoom สำหรับการให้บุคลากรทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
โดย admin1 เข้าชม 879 ครั้ง เผยแพร่ 3  พฤษภาคม  2564
การประชุมตรวจ ติดตามการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
โดย admin1 เข้าชม 777 ครั้ง เผยแพร่ 2  พฤษภาคม  2564
การประชุมเชิงปฏิบัติการเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและตรวจ ติดตามการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
โดย admin1 เข้าชม 890 ครั้ง เผยแพร่ 20  เมษายน  2564
การตรวจราชการเฉพาะด้าน(Agende Based) ประเด็นนโยบายการเข้าถึงทางการศึกษาสำหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โดย admin1 เข้าชม 1083 ครั้ง เผยแพร่ 2  เมษายน  2564
โครงการผู้บริหารตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ประสบภัยพิบัติ ผู้ด้อยโอกาส
โดย admin1 เข้าชม 1122 ครั้ง เผยแพร่ 2  เมษายน  2564
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT นร.ป.3 ปีการศึกษา 2563
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ เข้าชม 1051 ครั้ง เผยแพร่ 25  มีนาคม  2564
ภาพกิจกรรมค่านิยมองค์กร รับผิดชอบ
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ เข้าชม 727 ครั้ง เผยแพร่ 18  มีนาคม  2564
ภาพกิจกรรมค่านิยมองค์กร เชื่อถือได้
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ เข้าชม 670 ครั้ง เผยแพร่ 18  มีนาคม  2564
ภาพกิจกรรมค่านิยมองค์กร งานเป็นหนึ่ง
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ เข้าชม 665 ครั้ง เผยแพร่ 18  มีนาคม  2564
ภาพกิจกรรมค่านิยมองค์กร จิตบริการ
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ เข้าชม 674 ครั้ง เผยแพร่ 18  มีนาคม  2564
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
โดย admin1 เข้าชม 785 ครั้ง เผยแพร่ 8  มีนาคม  2564
การตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์
โดย นางสาวศิริมา นุ้ยไม เข้าชม 1185 ครั้ง เผยแพร่ 21  กุมภาพันธ์  2564
การขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและการโปร่งใสในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โดย นางสาวศิริมา นุ้ยไม เข้าชม 739 ครั้ง เผยแพร่ 17  กุมภาพันธ์  2564
การตรวจราชการติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 5
โดย นางสาวศิริมา นุ้ยไม เข้าชม 932 ครั้ง เผยแพร่ 17  กุมภาพันธ์  2564
ประชุมศึกษานิเทศก์เดือนมกราคม 2564
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ เข้าชม 754 ครั้ง เผยแพร่ 29  มกราคม  2564
ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โดย นางสาวศิริมา นุ้ยไม เข้าชม 110017 ครั้ง เผยแพร่ 23  มกราคม  2564
ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเดินทางตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมรับฟังบรรยายการสรุปการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน
โดย  เข้าชม 1293 ครั้ง เผยแพร่ 18  ธันวาคม  2563
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม
โดย  เข้าชม 701 ครั้ง เผยแพร่ 7  ธันวาคม  2563
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
โดย  เข้าชม 851 ครั้ง เผยแพร่ 7  ธันวาคม  2563
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดบุญบันเทิงและโรงเรียนวัดบุญบันเทิงเนื่องในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โดย  เข้าชม 808 ครั้ง เผยแพร่ 6  ธันวาคม  2563
การประชุมศึกษานิเทศก์ประจำเดือนธันวาคม 2563
โดย  เข้าชม 675 ครั้ง เผยแพร่ 4  ธันวาคม  2563
กิจกรรมเปิดโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (Kickoff)
โดย  เข้าชม 678 ครั้ง เผยแพร่ 3  ธันวาคม  2563
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า
โดย  เข้าชม 785 ครั้ง เผยแพร่ 1  ธันวาคม  2563
พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2563
โดย  เข้าชม 1188 ครั้ง เผยแพร่ 1  ธันวาคม  2563
กิจกรรมจิตอาสา ณ วัดกลางใหม่
โดย  เข้าชม 809 ครั้ง เผยแพร่ 1  ธันวาคม  2563
พบปะนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2563 รอบที่ 2
โดย  เข้าชม 677 ครั้ง เผยแพร่ 1  ธันวาคม  2563
การประชุมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564 หน่วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย  เข้าชม 881 ครั้ง เผยแพร่ 25  พฤศจิกายน  2563
การประชุมการจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2563
โดย  เข้าชม 1069 ครั้ง เผยแพร่ 12  พฤศจิกายน  2563
การออกพื้นที่เก็บข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ สถานศึกษา
โดย  เข้าชม 1186 ครั้ง เผยแพร่ 12  พฤศจิกายน  2563
ทดสอบ
โดย  เข้าชม 852 ครั้ง เผยแพร่ 2  พฤศจิกายน  2563
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2563
โดย  เข้าชม 1760 ครั้ง เผยแพร่ 28  ตุลาคม  2563
เรื่อง ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดย  เข้าชม 742 ครั้ง เผยแพร่ 26  ตุลาคม  2563
เรื่อง พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม
โดย  เข้าชม 883 ครั้ง เผยแพร่ 14  ตุลาคม  2563
เรื่อง พิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งถวายพระราชกุศลฯ
โดย  เข้าชม 843 ครั้ง เผยแพร่ 14  ตุลาคม  2563
ประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำเดือน ตุลาคม 2563
โดย  เข้าชม 662 ครั้ง เผยแพร่ 8  ตุลาคม  2563
การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อและวางแผนเพื่อเก็บข้อมูลผู้มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อในเชิงลึก
โดย  เข้าชม 1951 ครั้ง เผยแพร่ 12  กันยายน  2563
การลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อการขับเคลื่อนงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โดย  เข้าชม 1228 ครั้ง เผยแพร่ 10  กันยายน  2563
โครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ป้องกันภัย COVID-19 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดย  เข้าชม 1090 ครั้ง เผยแพร่ 31  สิงหาคม  2563
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม ประเมินผล การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษาแบบบูรณาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย  เข้าชม 929 ครั้ง เผยแพร่ 27  สิงหาคม  2563
ออกตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา ในอำเภอพระแสง อำเภอบ้านนาสาร และอำเภอชัยบุรี
โดย  เข้าชม 1170 ครั้ง เผยแพร่ 27  สิงหาคม  2563
เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังเครือข่ายการตรวจราชการฯ
โดย  เข้าชม 883 ครั้ง เผยแพร่ 26  สิงหาคม  2563
เรื่อง การทบทวนแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาคใต้และกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ฯ
โดย  เข้าชม 806 ครั้ง เผยแพร่ 26  สิงหาคม  2563
เรื่อง ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย  เข้าชม 929 ครั้ง เผยแพร่ 14  สิงหาคม  2563
เรื่อง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดย  เข้าชม 753 ครั้ง เผยแพร่ 14  สิงหาคม  2563
การตรวจ ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดย  เข้าชม 868 ครั้ง เผยแพร่ 9  สิงหาคม  2563
เรื่อง ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในระดับพื้นที่ กระทรวงศึกษาธิการ
โดย  เข้าชม 677 ครั้ง เผยแพร่ 6  สิงหาคม  2563
เรื่อง โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่/ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด
โดย  เข้าชม 738 ครั้ง เผยแพร่ 5  สิงหาคม  2563
เรื่อง ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2564
โดย  เข้าชม 876 ครั้ง เผยแพร่ 5  สิงหาคม  2563
บันทึกเทปการถ่ายทอดรายการ แหลงข่าวชาวใต้ หัวข้อ การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย  เข้าชม 972 ครั้ง เผยแพร่ 4  สิงหาคม  2563
การประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำโครงการสำคัญที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
โดย  เข้าชม 747 ครั้ง เผยแพร่ 1  สิงหาคม  2563
โครงการการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ ๔๑๓
โดย  เข้าชม 900 ครั้ง เผยแพร่ 1  สิงหาคม  2563
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๔ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย  เข้าชม 895 ครั้ง เผยแพร่ 30  กรกฎาคม  2563
การประชุมคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๓ ระดับจังหวัด
โดย  เข้าชม 855 ครั้ง เผยแพร่ 30  กรกฎาคม  2563
การตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดย  เข้าชม 723 ครั้ง เผยแพร่ 30  กรกฎาคม  2563
เรื่อง พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
โดย  เข้าชม 621 ครั้ง เผยแพร่ 29  กรกฎาคม  2563
เรื่อง พิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งถวายพระราชกุศลฯ
โดย  เข้าชม 931 ครั้ง เผยแพร่ 29  กรกฎาคม  2563
เรื่อง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธนวราชบพิตรฯ
โดย  เข้าชม 884 ครั้ง เผยแพร่ 27  กรกฎาคม  2563
เรื่อง ร่วมพิธีเปิดงาน "อ่าวไทย EXPO 2020" ครั้ง 2
โดย  เข้าชม 665 ครั้ง เผยแพร่ 26  กรกฎาคม  2563
การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
โดย  เข้าชม 811 ครั้ง เผยแพร่ 24  กรกฎาคม  2563
การประชุมคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพครู เพื่อรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ ระดับจังหวัด
โดย  เข้าชม 1256 ครั้ง เผยแพร่ 19  กรกฎาคม  2563
เรื่อง รับสมัครครูผู้ช่วยฯ
โดย  เข้าชม 792 ครั้ง เผยแพร่ 19  กรกฎาคม  2563
คัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงวัฒนธรรม
โดย  เข้าชม 673 ครั้ง เผยแพร่ 13  กรกฎาคม  2563
เรื่อง สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งการเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดย  เข้าชม 906 ครั้ง เผยแพร่ 12  กรกฎาคม  2563
เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำตราสารจัดตั้งและรายละเอียด เกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนฯ
โดย  เข้าชม 730 ครั้ง เผยแพร่ 12  กรกฎาคม  2563
เสวนาโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดการรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
โดย  เข้าชม 642 ครั้ง เผยแพร่ 10  กรกฎาคม  2563
เรื่อง ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานฯ
โดย  เข้าชม 617 ครั้ง เผยแพร่ 8  กรกฎาคม  2563
ถวายเทียนพรรษา
โดย  เข้าชม 715 ครั้ง เผยแพร่ 8  กรกฎาคม  2563
การติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์COVID19
โดย  เข้าชม 679 ครั้ง เผยแพร่ 8  กรกฎาคม  2563
การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ
โดย  เข้าชม 893 ครั้ง เผยแพร่ 4  กรกฎาคม  2563
"ตรวจสอบความพร้อมของโรงเรียน ในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563"
โดย  เข้าชม 643 ครั้ง เผยแพร่ 4  กรกฎาคม  2563
รับรายงานตัวครูผู้ช่วย
โดย  เข้าชม 876 ครั้ง เผยแพร่ 4  กรกฎาคม  2563
ตรวจ ติดตาม นโยบายการโดยจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ
โดย  เข้าชม 705 ครั้ง เผยแพร่ 3  กรกฎาคม  2563
ประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำเดือน มิถุนายน 2563
โดย  เข้าชม 666 ครั้ง เผยแพร่ 3  กรกฎาคม  2563
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2563
โดย  เข้าชม 1438 ครั้ง เผยแพร่ 2  กรกฎาคม  2563
การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย  เข้าชม 911 ครั้ง เผยแพร่ 1  กรกฎาคม  2563
การตรวจติดตามมาตรการรองรับการเปิดโรงเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย  เข้าชม 1630 ครั้ง เผยแพร่ 25  มิถุนายน  2563
การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดย  เข้าชม 1218 ครั้ง เผยแพร่ 10  มิถุนายน  2563
เรื่อง ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา
โดย  เข้าชม 586 ครั้ง เผยแพร่ 5  มิถุนายน  2563
เรื่อง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
โดย  เข้าชม 563 ครั้ง เผยแพร่ 5  มิถุนายน  2563
ประชุมวางแผนการนิเทศสถานการณ์ COVID-19
โดย  เข้าชม 639 ครั้ง เผยแพร่ 28  พฤษภาคม  2563
การประชุม การดำเนินงานโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดย  เข้าชม 769 ครั้ง เผยแพร่ 23  มีนาคม  2563
ประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ระดับสนามสอบ
โดย  เข้าชม 710 ครั้ง เผยแพร่ 23  กุมภาพันธ์  2563
กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 64 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
โดย  เข้าชม 736 ครั้ง เผยแพร่ 12  กุมภาพันธ์  2563
วันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563
โดย  เข้าชม 3111 ครั้ง เผยแพร่ 16  มกราคม  2563
ประชุมอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
โดย  เข้าชม 986 ครั้ง เผยแพร่ 19  พฤศจิกายน  2562
การประเมินตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดย  เข้าชม 1065 ครั้ง เผยแพร่ 19  พฤศจิกายน  2562
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
ขณะนี้ 3 คน สถิติวันนี้ 721 คน สถิติเดือนนี้ 12745 คน สถิติปีนี้ 117840 คน สถิติทั้งหมด 251663 คน

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort