สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
การเสวนา ศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนตามฐานสมรรถนะ  


วันที่ 9 กันยายน 2565 นายนันธวัช  เจริญวรรณ รองผู้ว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เป็นประธานเปิดการเสวนา การบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนตามฐานสมรรถนะโดยมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา "สุราษฎร์ธานีโมเดล" เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามฐานสมรรถนะของผู้เรียน โดยการมีส่วนร่วมของภาคเครือข่าย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์  แซ่โค้ว คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

และในการนี้มีการจัดเสวนาในหัวข้อ "การบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา โดยมี ดร.อโนทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ดร.ยุพิน  บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนา

ทั้งนี้นายโชคดี  ศรัทธากาล ศึกษษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นางสาวพรรณา  พรหมวิเชียร รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล และกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมเสวนา ณ ห้องประชุมครุพัฒน์ ชั้น 2 อาคารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 
 
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร  กลุ่มอำนวยการ เข้าชม 21 ครั้ง เผยแพร่ 12  กันยายน  2565
 
 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort