สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิกโครงการ To Be Number One  


วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายโชคดี  ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบหมายให้ นางสาวพรรณา  พรหมวิเชียร รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุม ณ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

ทั้งนี้ เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number One ซึ่งงานจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

 
 
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร  กลุ่มอำนวยการ เข้าชม 20 ครั้ง เผยแพร่ 12  กันยายน  2565
 
 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort