สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
การประชุมนำเสนอขอจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  


วันที่ 7 กันยายน เวลา 16.00 น. นายวิชวุทย์   จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการนำเสนอขอจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ตามพรบ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา2562 ร่วมกับอีก 3 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี และภูเก็ต ซึ่งมี ดร.สมเกียรติ   ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting 

โดยมีนายโชคดี   ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวพรรณา   พรหมวิเชียร และนางอารยา   จันทวี รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล และตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการนำเสนอ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ณ ห้องประชุมนางยวน ศาลากลาง จ.สุราษฎร์ธานี

 
 
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร  กลุ่มอำนวยการ เข้าชม 33 ครั้ง เผยแพร่ 9  กันยายน  2565
 
 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort