สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
การคัดเลือกนวัตกรรม วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ โครงการ IFTE นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  


วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายโชคดี ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีเปิดงานคัดเลือกนวัตกรรม วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ตามโครงการ IFTE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีดร. ธีติมา ถาวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล อ่านรายงานการดำเนินงานฯ มีนวัตกรรมส่งเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 14 ผลงาน แบ่งเป็นด้านการนิเทศฯ ด้านบริหารจัดการศึกษา และด้านการจัดการเรียนการสอน ได้รับความอนุเคราะห์คณะกรรมการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ และข้าราชการบำนาญ (อดีตศึกษานิเทศก์) ในการคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์

 
 
โดย นางเรณู สุชีวพลานนท์  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เข้าชม 97 ครั้ง เผยแพร่ 7  สิงหาคม  2565
 
 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort