สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
การประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕  


วันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2565 ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ เป็นประธานในการประชุมของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีประเด็นสาระสำคัญการประชุมดังนี้ ๑) การดำเนินงานกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ใน เดือนกรกฎาคม และความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน ๒) ความคืบหน้าในการการดำเนินการของข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โดยประธานในการประชุมได้เน้นย้ำในวางแผนให้การดำเนินงานการนิเทศดังกล่าวอย่างเป็นระบบถูกต้องตามระเบียบวิธีทางการศึกษาเพื่อประโยชน์สูงสุดที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

 
 
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เข้าชม 139 ครั้ง เผยแพร่ 18  กรกฎาคม  2565
 
 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort