สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ. 2566 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2565  


        วันที่ 5 กรกฎาคม 2565  นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี   เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ. 2566 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2565 เพื่อกำหนดเป้าหมาย แผนปฏิบัติการ และรายละเอียดในทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ตามหลักเกณฑ์ที่มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีกำหนดและประกาศไว้ และเสนอรายชื่อไปยังคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลางตามที่กำหนดไว้ในประกาศ รวมทั้ง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด อย่างทั่วถึง ทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้การดำเนินการสรรหาและคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ. 2566 จังหวัด สุราษฎร์ธานี เป็นไปตามกำหนดการดำเนินงาน ที่มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีกำหนด โดยผู้ประสงค์จะส่งแบบเสนอชื่อบุคคลใด สามารถยื่นแบบเสนอชื่อฯ ระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ  ณ ศูนย์ประสานงานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มคุรุสภาจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขที่ 261/28 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000  หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์.

 
 
โดย นางสาวกฤติยาณี สอนสง  กลุ่มคุรุสภาจังหวัด เข้าชม 158 ครั้ง เผยแพร่ 5  กรกฎาคม  2565
 
 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort