สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Coding) ระดับชั้นประถมศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  


วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายโชคดี ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวศิริมา นุ้ยไม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และนางสาวปวีนา  เพชรน้อย  ครูโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 คณะกรรมการนิเทศติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Coding) ระดับชั้นประถมศึกษา ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามและนิเทศการจัดการเรียนรู้ ณ โรงเรียนอนุบาลพฤษชาติ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อำเภอเคียนซา จังหวัดราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนระดับประถมศึกษาสาระที่ 4 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามบริบทสถานศึกษา ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพกิจกรรม | https://photos.app.goo.gl/ZwU47mYD1DFbmLYv8

 
 
โดย นางสาวศิริมา นุ้ยไม  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เข้าชม 52 ครั้ง เผยแพร่ 16  มิถุนายน  2565
 
 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort