สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
การประชุมการดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมวัย ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2565  


               วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2565 นายโชคดี ศรัทธากาล ได้มอบหมายให้ ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ เป็นประธานในการเปิดการประชุมการประชุมดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งผู้เข้าประชุมประกอบไปด้วยศึกษานิเทศก์ ศธจ. และผู้รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนการศึกษาปฐมวัยฯ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่ 41 โดยมีนักวิชาการศึกษาจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

 
 
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เข้าชม 40 ครั้ง เผยแพร่ 8  มิถุนายน  2565
 
 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort