สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการประเด็นความร่วมมือขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  


สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประเด็น “ความร่วมมือขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธสาสตร์ชาติ ประเด็นที่12 การพัฒนาการเรียนรู้ ตัวชี้วัด อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา (IMD) ประเด็นย่อยลำดับที่ 1 งบประมาณด้านการศึกษาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ บนฐานระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Data Catalog) ภารกิจเสนอนโยบายและแผนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา ชุดข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สาขาการศึกษา” ในวันที่ 3, 5, 6 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รายละเอียดตามเอกสารแนบ  ลงทะเบียน https://forms.gle/hfcsjAURx3GtsKrW8 

 
    ckan.pdf
 
โดย Admin  กลุ่มอำนวยการ เข้าชม 159 ครั้ง เผยแพร่ 1  พฤษภาคม  2565
 
 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort