สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
การจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  


14 ธันวาคม 2564
นายโชคดี ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมการจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด/ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี/ นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษากาญจนดิษฐ์/ ประธานเครือข่ายดอนสัก/ ประธานเครือข่ายปากแพรก/ นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาเกาะสมุย/ ประธานเครือข่ายโรงเรียนเกาะพะงัน และหัวหน้าส่วนทางการศึกษาทุกสังกัด
#มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีการจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 แบ่งหน่วยจัด จำนวน 19 อำเภอ รวม 23 หน่วยจัด โดยปฏิบัติตามแนวทางการจัดงานวันครูฯ ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนด ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างเคร่งครัด สำหรับรายละเอียด/สถานที่จัดงานของแต่ละหน่วย จะแจ้งให้ทราบต่อไป
 
 
โดย นางสาวกฤติยาณี สอนสง  กลุ่มคุรุสภาจังหวัด เข้าชม 414 ครั้ง เผยแพร่ 15  ธันวาคม  2564
 
 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort