สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ผู้ที่เกษียณอายุราชการปี 2564 ที่ได้ยื่นคำขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตร ครูอาวุโส  


คุรุสภาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ผู้ที่เกษียณอายุราชการปี 2564 ที่ได้ยื่นคำขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตร ครูอาวุโส ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี "แต่มิได้เดินทางเข้าเฝ้าฯ" สามารถติดต่อขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตรครูอาวุโส ของท่านได้ที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี(กลุ่มคุรุสภาจังหวัด) 261/28 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันและเวลาราชการ ***ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566*** หากเลยกำหนด คุรุสภาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการส่งเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตรของผู้ที่ไม่มารับ คืนให้กับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (กทม.) ต่อไป **สามารถตรวจสอบรายชื่อครูอาวุโสได้ตามเอกสารแนบ ***กรณีรับด้วยตนเอง สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อแสดงตัวและลงลายมือชื่อรับได้เลย ****กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ (ใช้แบบฟอร์มทั่วไป) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบและลงนามให้ครบถ้วน สอบถามเพิ่มเติมโทร 077-313735
 
 
โดย นางสาวกฤติยาณี สอนสง  กลุ่มคุรุสภาจังหวัด เข้าชม 440 ครั้ง เผยแพร่ 19  ตุลาคม  2566
 
 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
ขณะนี้ 1 คน สถิติวันนี้ 750 คน สถิติเดือนนี้ 12774 คน สถิติปีนี้ 117869 คน สถิติทั้งหมด 251692 คน

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort