สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตามนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 4)  


วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (นายโซคดี ศรัทธากาล) และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตามนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครู บุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย เขตอำเภอเมืองฯ

1. โรงเริยนนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)

2. โรงเรียนธิดาแม่พระ

3. โรงเรียนอนุบาลกุลบุตร

4. โรงเรียนเรืองดรุณีวิทยา

พร้อมทั้งรายงานผลการดำเมินงานในประเด็น 1. ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 2. การประกันคุณภาพการศึกษา 3. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย และ 4) การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สถานศึกษาได้ดำเนินการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายชุมชนในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกยา เป็นไปตามมาตรการอย่างมีคุณภาพ

 
 
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร  กลุ่มอำนวยการ เข้าชม 243 ครั้ง เผยแพร่ 25  พฤษภาคม  2566
 
 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
ขณะนี้ 1 คน สถิติวันนี้ 428 คน สถิติเดือนนี้ 4156 คน สถิติปีนี้ 101285 คน สถิติทั้งหมด 241608 คน

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort