สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประชุมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  


ประชุมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการกรณีปกติ รอบที่ 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 9 มีนาคม 2566 นางสาวพรรณา พรหมวิเชียร รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้รับมอบหมายจาก นายโชคดี ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทั้งนี้ การดำเนินการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ
และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 6 นโยบาย 27 จุดเน้น สรุปเป็นภาพรวมของจังหวัด เพื่อเสนอต่อ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
(นางสาวเจริญวรรณ หนูนาค)  ตามประเด็นนโยบาย

1) การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย
2) ยกระดับคุณภาพการศึกษา
3) การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย
4) การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
5) การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพและบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
6) การพัฒนาระบบราชการและบริการภาครัฐยุคดิจิทัล และอื่นๆ 

ภาพกิจกรรม >> https://photos.app.goo.gl/c8XvedDXyUiX2FS87

 
 
โดย นางสาวศิริมา นุ้ยไม  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เข้าชม 246 ครั้ง เผยแพร่ 9  มีนาคม  2566
 
 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
ขณะนี้ 3 คน สถิติวันนี้ 141 คน สถิติเดือนนี้ 8173 คน สถิติปีนี้ 95257 คน สถิติทั้งหมด 235580 คน

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort