สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ให้สัมภาษณ์นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  


วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายโชคดี  ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวพรรณา  พรหมวิเชียร รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติสัมภาษณ์นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีนายชัชวินธ์  ตันติเวชวาณิชย์เป็นผู้ขอเข้าสัมภาษณ์ในหัวข้อ “การอภิบาลความร่วมมือเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาบนพื้นที่กรณีศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลำปาง และพิษณุโลก” เพื่อจัดทำเป็นวิทยานิพนธ์ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 
 
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร  กลุ่มอำนวยการ เข้าชม 38 ครั้ง เผยแพร่ 23  ธันวาคม  2565
 
 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort