สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็น  


เชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มวิชาที่ระบุในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง และการกำหนดวิชาที่สอน ที่ใช้ในการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ขอเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู หน่วยงานผู้ใช้ครูทุกสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความคิดความคิดเห็นผ่านทาง Google Form ที่ https://citly.me/JGEgf  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2565 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/11/40936/

 
 
โดย นางสาวกฤติยาณี สอนสง  กลุ่มคุรุสภาจังหวัด เข้าชม 72 ครั้ง เผยแพร่ 28  พฤศจิกายน  2565
 
 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort