สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประกาศ รายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖  


ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เรื่อง  รายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ครั้งที่ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

             ตามประกาศมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ประเทศไทย) ลงวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕  กำหนดให้มีการสรรหาและคัดเลือก
ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี นั้น

            บัดนี้ การสรรหาและคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เสร็จสิ้นตามขั้นตอนแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามสัดส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๓ ราย ดังนี้

            ๑. นางวราภรณ์  คงที่          ครู กศน. อำเภอเมือง
            ๒. นางสุวารี  บุญทรง          ครูวิทยาลัยการอาชีพไชยา
            ๓. นางมารศรี  ศรีสมบัติ       ครูโรงเรียนวัดสมหวัง
 
            อนึ่ง ผู้ใดเห็นว่าครูผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรายใดขาดคุณสมบัติ สามารถทักท้วงเป็นหนังสือไปยังคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด ภายใน ๑๐ วันทำการ นับแต่วันประกาศรายชื่อ
 
    ประกาศรายชื่อครูผู้สมควรได้รับการคัดเลื.pdf
 
โดย นางสาวกฤติยาณี สอนสง  กลุ่มคุรุสภาจังหวัด เข้าชม 530 ครั้ง เผยแพร่ 22  พฤศจิกายน  2565
 
 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
ขณะนี้ 13 คน สถิติวันนี้ 604 คน สถิติเดือนนี้ 1275 คน สถิติปีนี้ 120585 คน สถิติทั้งหมด 120585 คน

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort