สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ขอเชิญผู้ได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 จำนวน 5 รางวัล เข้ารับรางวัลของคุรุสภาในงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 ลงทะเบียนเข้ารับรางวัลฯ  


สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเรียนเชิญผู้ได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ 1) รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น 2) รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น 3) รางวัลคุรุสภา 4) รางวัลครูผู้สอนดีเด่น และ 5) รางวัลคุรุสดุดี เข้ารับรางวัลของคุรุสภา ในงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 16 – 17 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ ชั้น 1 อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ผู้ประสงค์เข้ารับรางวัลฯ ให้ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/PSWGoZvbJ7xP4gQW9 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2565

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/11/40785/ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 0 2281 4843 (ในวันและเวลาราชการ)

 
 
โดย นางสาวกฤติยาณี สอนสง  กลุ่มคุรุสภาจังหวัด เข้าชม 24 ครั้ง เผยแพร่ 18  พฤศจิกายน  2565
 
 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort