สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคุรุสภา  


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคุรุสภา จำนวน 24 ราย เรียงตามลำดับอักษร ดังนี้ 1) รองศาสตราจารย์กชพร  นำนาผล 2) นายเฉลิมพล  เกตุมาตย์  3) นางชญาภา บุญห่อ 4) นายชลัท  ทิพย์ลมัย  5) นายณสรวง  ก้อนวิมล  6) นายตั้ง  อสิพงษ์ 7) นายธนารัชต์ สมคเณ  8) นายธรรมรงค์  เสนจันทร์   9) รองศาสตราจารย์ธีรศักดิ์  อุปไมยอธิชัย  10) นางบังอร  ไชยสาสน์  11) นายบูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ์  12) นายประสิทธิ์  เขียวศรี  13) นายปิติภาคย์  ปิ่นรอด  14) นายพรศักดิ์  จินา  15) นางสาวพรรณวร  บุญประเศรษฐ  16) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลรพี  ทุมมาพันธ์   17) ผู้ช่วยศาสตราจารย์มีชัย  ออสุวรรณ  18) รองศาสตราจารย์วชิระ  วิชชุวรนันท์  19) นายสมนึก  นนธิจันทร์  20) นายสมศักดิ์  ทองเนียม  21) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สอน  โฮมแพน  22) นางสุดา  สุขอ่ำ   23) นางอรสา  ภาววิมล  และ 24) นายอิทธิวัตร  ศรีสมบัติ  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/11/40710/

 
 
โดย นางสาวกฤติยาณี สอนสง  กลุ่มคุรุสภาจังหวัด เข้าชม 30 ครั้ง เผยแพร่ 18  พฤศจิกายน  2565
 
 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort