สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
การประชุมประจำเดือนกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 8/2565  


วันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการจัดประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 8/2565 โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ เป็นประธานในการประชุม การประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมคือ ศึกษานิเทศก์จำนวน 7 คน ประเด็นที่สำคัญในการประชุมครั้งนี้คือ การเขียนข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (ประเด็นท้าทาย) โดยข้อเน้นย้ำของผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล คือ การดำเนินการในประเด็นท้าทายจะต้องส่งผลไปสู่คุณภาพของผู้เรียนโดยตรง และแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ 2566 รวมไปถึงการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินกิจกรรมและโครงการสำคัญต่าง ๆ ของศึกษานิเทศก์แต่ละท่าน

 
 
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เข้าชม 120 ครั้ง เผยแพร่ 15  พฤศจิกายน  2565
 
 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
ขณะนี้ 2 คน สถิติวันนี้ 16 คน สถิติเดือนนี้ 2377 คน สถิติปีนี้ 32242 คน สถิติทั้งหมด 32242 คน

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort