สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ลงพื้นที่ติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช  


   วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางสาวเจริญวรรณ หนูนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 5 ลงพื้นที่ติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายโชคดี ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ ณ สถานศึกษา  1) เป็นประธานพิธีเปิดอาคาร “ปทุมสราคาร” โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นอาคารเรียนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน รวมทั้งเป็นห้องปฏิบัติการและห้องพักของคุณครูบุคลากร  2) โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี เยี่ยมชมห้องเรียนสีเขียว และกิจกรรมการจัดการเรียนรู้  Learn เพลิน Unplugged Coding โดยมี นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ร่วมต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน และ 3) รับฟังรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และมอบเกียรติบัตรผลการปฏิบัติงานที่ดี(Good Practices) โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชี่ยมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการธนาคารโรงเรียนและศูนย์ต่างๆ  ณ วิทยาลัยการอาชีพไชยา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา ร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรม 
จุดที่ 1) โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี https://photos.app.goo.gl/XrYtjpxp16r35TuV7
จุดที่ 2) โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี https://photos.app.goo.gl/GPkgEjHLuAmT1zk1A
จุดที่ 3) วิทยาลัยการอาชีพไชยา https://photos.app.goo.gl/KwX62nmZjU73iujD9

 
 
โดย นางสาวศิริมา นุ้ยไม  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เข้าชม 22 ครั้ง เผยแพร่ 12  พฤศจิกายน  2565
 
 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort